• Bokmål
 • English

Sitemap

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

NRs sjefsforsker Kristin Skeide Fuglerud forsvarer fredag 28. november 2014 kl 11:15 sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil foregå i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern.

Latest publications

  Lilleborge, Marie; Eidsvik, Jo; Hauge, Ragnar. Efficient Information gathering in Bayesian Network models for Petroleum Prospecting. Seminar, Stanford Center for Reservoir Forcasting Seminar, 20.11.2014.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda. A robust flood estimation framework for Norway. Workshop, FlomQ startup workshop; Oslo, 07.05.2014.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda; Lenkoski, Alex. Lecture notes on Bayesian inference. NR-notat SAMBA/43/14. pp 82. 2014.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda. FlomQ - A robust flood estimation framework for Norway. Workshop, High North Seminar; Oslo, 28.10.2014.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda. FlomQ - flomberegningsprosjekt. Seminar, Regionsmøte i Vassdragsteknisk forum vest; Rosendal, 02.09.2014.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda; Løland, Anders; Ferkingstad, Egil. Joint probabilistic forecasting of temporal trajectories of regional wind and solar power production. Workshop, New challenges in spatial and spatio-temporal modeling; Smögen, 25.08.2014.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR