• Bokmål
 • English

Sitemap

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

NRs sjefsforsker Kristin Skeide Fuglerud forsvarer fredag 28. november 2014 kl 11:15 sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil foregå i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern.

Latest publications

  Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Schulz, Trenton. VisitorEngagement - How to assess engagement of the eQuiz installation at Engineerium. NR Lunchpresentasjon; Norsk Regnesentral, Oslo, 31.10.2014.

  Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Schulz, Trenton. VisitorEngagement Assessments at Engineerium - first results. Workshop, Fellesseminar for VisitorEngagement and INREMO; Oslo, 17.10.2014.

  Joryd, Göran; Tjøstheim, Ingvar; Larssen, Andreas; Leister, Wolfgang. Presentasjon av VisitorEngagement Prosjektet. Seminar, Expology Kundeforum 2014; Oslo, 20.11.2014.

  Zortea, Maciel; Trier, Øivind Due. Monitoring of changes in urban environments using satellite images. NR-notat SAMBA/44/14. pp 68. 2014.

  Løland, Anders. – 80,7 prosent sjanse for at Carlsen forsvarer VM-tittelen. 2014. [Internet] 20.11.2014. Full-text 

  Løland, Anders. Her er tallene som bør skremme Anand. 2014. [Internet] 20.11.2014. Full-text 


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR