• Bokmål
 • English

Sitemap

The Norwegian centres of excellence for research-based innovation "Statistics for Innovation" (sfi)2 was ended December 31, 2014. You can read the final report for "Statistics for Innovation" (sfi)2  here:

Final report (pdf) 36MB

Final report (pdf) 4,8 MB

Jarle Bauk Hamar has joined the NR as senior research scientist at SAMBA, the department of Statistical Analysis, Pattern Recognition and Image Analysis, section Earth Observation.

Latest publications

  Olsen, Dag Rune; Holden, Lars. Samarbeid om fremragende og innovativ forskning. Forskningspolitikk 2015

  Schulz, Trenton W.; Tjøstheim, Ingvar. Using Technology to Measure Trust and Engagement. Workshop, Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs; Oslo, 23.03.2015.

  Tvete, Ingunn Fride; Natvig, Bent; Gåsemyr, Jørund Inge; Meland, Nils; Røine, Marianne; Klemp, Marianne. Rangering av biologiske legemidlers effekt i revmatoid artritt-behandling – ett tillegg til SAMBA-notat 22/2014. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/13/2015. pp 31. 2015.

  Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor. Risiko for å utvikle et høyt benzodiazepinforbruk. Gjesteforelesning, Seminar; Folkehelseinstituttet, Oslo, 23.03.2015.

  Holden, Lars. Classify strata. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA 11/2015. pp 28. 2015. Full-text 

  Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor. Benzodiazepinbruk over tid og risiko for doseeskalering: å starte med diazepam versus oxazepam. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/10/15. pp 20. 2015.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR