• Bokmål
 • English

Sitemap

The Research Council of Norway has awarded NR's Senior Research Scientist Thordis L. Thorarinsdottir a four-year research grant in the FRIPRO funding scheme for young talented researchers.

The project Model selection and model verification for point processes focuses on developing new statistical methodology for analysing data such as earthquakes, crime rates and star clusters that are observed as point patterns in time, space or space and time.

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

Latest publications

  Neef, Linda Reiersølmoen; Lenkoski, Alex; Løland, Anders. Model for Detecting Soft Fraud in Travel Insurance Claims: Technical Documentation. NR-notat SAMBA/56/14. pp 19. 2014.

  Neef, Linda Reiersølmoen; Lenkoski, Alex; Løland, Anders. Calculation of Probabilities for Soft Fraud in Travel Insurance Claims. NR-notat SAMBA/28/14. pp 11. 2014.

  Eikvil, Line; Holden, Marit. Evaluation of Binary Descriptors for Fast and Fully Automatic Identification. IEEE Computer Society (ISSN 1051-4651). pp 154-159. doi: 10.1109/ICPR.2014.36. 2014.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Metoder for brukermedvirkning i universell utforming. Frokostmøte om universell utforming av IKT; Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), DIFI, Oslo, 15.12.2014. Full-text  Review 

  Zortea, Maciel; Solberg, Rune; Larsen, Hans Eilif. Emergency events – detection and prototype products, Emergency Management Phase 1 project (E-MAN-1). NR-notat SAMBA/02/14. pp 35. 2014.

  Zortea, Maciel; Solberg, Rune; Larsen, Hans Eilif. Deteksjon av flom i SARbilder - Resultater fra Emergency Management fase 1 i 2014. NR-notat SAMBA/41/14. pp 80. 2014.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR