• Bokmål
 • English

Sitemap

En ti år gammel artikkel om en statistisk modell er den mest siterte noensinne i bransjetidsskrift.

Norsk Regnesentral har blitt en del av Norwegian Open AI Lab.

Latest publications

  Wahl, Jens Christian. Parameter estimation of multivariate factor stochastic volatility models. Seminar, Aktuarfokus; Oslo, 14.02.2019.

  Wahl, Jens Christian. Hvordan bruke statistisk modellering til å forutsi hvilke bedrifter som går konkurs. Gjesteforelesning, Realfagsdagene 2019; Trondheim, 15.03.2019.

  Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Vine copulas in finance & insurance. Konferanse, IME conference 2019; Munich, 10.07.2019.

  Aas, Kjersti. Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent. Workshop, Vine Copulas and their Applications; Munich, 08.07.2019 - 09.07.2019.

  Løland, Anders. Fem grunner til at vi ikke lykkes med kunstig intelligens (ennå). Dagens næringsliv. pp 31. 23.07.2019.

  Heinrich, Claudio Constantin; Schneider, Max; Guttorp, Peter; Thorarinsdottir, Thordis Linda. Validation of point process forecasts. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/20/19. pp 28. 2019. Full-text 


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR