• Bokmål
 • English

Nettstedskart

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

Siste publikasjoner

  Olsen, Håvard Goodwin; Kolbjørnsen, Odd. From Volume to Value – a tool for decision support v 1.3. Documentation and user manual. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAND/03/17. pp 22. 2017.

  Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar. The Relevant Museum: Counting Visitors. Norsk Regnesentral, . NR-notat DART/13/2017. pp 17. 2017.

  Teigland, André; Aas, Kjersti. The hunt for customers with good vibrations! Konferanse, AI & Robotics FINANCE; København, 07.12.2017.

  Teigland, André. From Big Data to Big Insight - Pure magic or hard work? Konferanse, AI & Robotics PUBLIC; København, 06.12.2017.

  Løland, Anders. Innsikt: «Innvandrere langt mer kriminelle», skrev Listhaug og viste til ujusterte tall. 2017. [Internet] 13.12.2017.

  Løland, Anders. Anonymiseringsteknikker. Gjesteforelesning, GDPR for designere og utviklere: Innebygget personvern, 12.12.2017.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR