• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Applikasjonen APPETITT - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Nå er APPETITT tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Norsk Regnesentral har stått for utviklingsarbeidet.

Havforskningsinstituttet har valgt Norsk Regnesentral som strategisk samarbeidspartner for statistisk metodeutvikling og analyse. Målet er blant annet å redusere usikkerhet i bestandsberegninger. Kontrakten strekker seg over fire år, og er en av de største NR noen gang har inngått. «NR er stolte over tilliten HI har vist oss. Vi skal bestrebe oss på å fylle samarbeidet med topp faglig arbeid», sier NRs assisterende direktør André Teigland.

Siste publikasjoner

  Løland, Anders. Personalised fraud detection. Workshop, Workshop on Social Security Fraud – Analytical Insights and Data Mining Approaches; København, 05.04.2017.

  Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/11/17. pp 43. 2017.

  Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? Geomatikkdagene 2017; GeoForum, Lillehammer Hotel, 29.03.2017.

  Løland, Anders; Hellton, Kristoffer Herland. Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte. Kurs; DNB, 24.03.2017.

  Teigland, André. Tolke data - tallenes uklare tale. Årsmøte, Tidsskriftet for Den norske legeforenings årsmøte for faglige medarbeidere; Oslo, 22.03.2017.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Presentasjon av Appetitt appen. Åpen workshop i regi av Appetittprosjektet; Oslo Medtech, på vegne av Appetitt prosjektet, Toppsenteret, Forskningsparken, Oslo, 22.03.2017.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR