• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Det er stor etterspørsel etter NRs kompetanse, og vi vil styrke laget. Vi trenger statistikere og forskere i maskinlæring. Også innen bildeanalyse og jordobservasjon ønsker vi flere.

"Maskinlæring og AI er i vinden som aldri før. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som deep learning er best," sier ass. direktør André Teigland.

Les mer om stillingene og hvordan du skal søke. Read more about the positions and how to apply.

 

Siste publikasjoner

  Goodwin, Håvard; Aarnes, Ingrid; Hauge, Ragnar. Deep marine modelling with RMS on Karoo. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAND/02/18. pp 47. 2018.

  Eikvil, Line. Intelligent og automatisk bildeanalyse med deep learning. Software 2018, Oslo, 14.02.2018 - 15.02.2018.

  Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? – utfordringer, fallgruver og løsninger. Foredrag, 12.03.2018.

  Haug, Ola. Vannskader på bolig - når klimaendringer banker på døra di. Konferanse, Realfagsdagene 2018; Trondheim, 01.03.2018.

  Aas, Kjersti. Turning Big Data into Big Insight. Seminar, Women In Data Science; Oslo, 08.03.2018.

  Rognebakke, Hanne Therese Wist; Hellton, Kristoffer Herland. Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse. Kurs; Norsk Regnesentral, Oslo, 01.03.2018.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR