• Bokmål
 • English

Sitemap

Forskere ved Norsk Regnsentral har laget en statistisk modell for det norske kommunevalget i 2015.

Modellen er basert på historiske nasjonale og lokale meningsmålinger for kommunevalgene i 2007 og 2011 og gir en prognose for valgresultatet i Oslo, Bergen og Trondheim, samt på landsbasis.

Latest publications

  Raastad, Ragnhild; Tvete, Ingunn Fride; Abrahamsen, Tore G; Berild, Dag; Leegaard, Truls Michael; Walberg, Mette; Müller, Fredrik. A worrying trend in weight-adjusted paediatric antibiotic use in a Norwegian tertiary care hospital. Acta Paediatrica (ISSN 0803-5253). 104(7) pp 687-692. doi: 10.1111/apa.12994. 2015.

  Haugen, Marion. Ikke grunnlag for konklusjon om invers sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og pasientskader. Dagens medisin, 2015

  Qi, Jun; Chen, Liming; Leister, Wolfgang; Yang, Shengxiang. Towards Knowledge Driven Decision Support for Personalized Home-based Self-management of Chronic Disease. In: Prceedings of The 2015 Smart World Congress. (ISBN 978-1-4673-7211-4). pp 1724-1729. doi: 10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP.2015.313. 2015.

  Salberg, Arnt Børre. A gentle introduction to deep learning. Annet, Oslo Data Science Meetup, 02.09.2015.

  Løland, Anders. Kan ikkje rote bort opprykk. 2015. [Radio] 02.09.2015.

  Løland, Anders. Regnesentral regner med Ap som valgvinner. 2015. [Internet] 31.08.2015. Full-text 


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR