• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Det sier Solveig Soleng, den heldige vinneren av et nettbrett. Hun ble trukket ut som en av mange deltagere i en brukerundersøkelse som testet universell utforming av nettsider. 

 

Norsk Regnesentral følger opp veksten de siste årene, og utvider driften med en kommunikasjonsansvarlig.

 

Siste publikasjoner

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael C.; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. DDCM Network for Semantic Mapping of Remote Sensing Images. Workshop, NLDL2019: Northern Lights Deep Learning Workshop; Tromsø, 08.01.2019 - 10.01.2019.

  Løland, Anders. Skjult diskriminering med algoritmer? Dagens næringsliv. pp 39. 09.01.2019.

  Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara; Kermit, Martin Andreas. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. NINA rapport 1545. (ISBN 978-82-426-3283-8) pp 72. 2019. Full-text 

  Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM - Versjon IV: Brukermanual. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/40/18. pp 70. 2018.

  Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/42/18. pp 25. 2018.

  Aas, Kjersti. RSM - Versjon IV: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/41/18. pp 35. 2018.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR