• Bokmål
 • English

Nettstedskart

1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

7. november 2016 offentliggjorde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for et universell utformet samfunn og tar også opp spørsmålet hvordan handlingsrommet ser ut for å oppnå universell utforming i sammfunnet.

Rapporten ble utarbeidet i fellesskap av Norsk Regnesentral og Jan Dietz og er avsluttende leveranse i prosjektet Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025.

Siste publikasjoner

  Leister, Wolfgang. Turleder-tips: FM-nettet slås av – hvordan få inn værmelding på selvbetjente hytter ? Turleder'n (ISSN 0805-1461). (3) pp 12-13. 2016. Review 

  Hauge, Vera Louise; Hermansen, Gudmund Horn. Sweet spot detection by support vector machine. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAND/10/16. 2016.

  Salberg, Arnt Børre; Larsen, Siri Øyen. Classification of ocean surface slicks in hybrid polarimetric SAR data. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/43/16. pp 53. 2016.

  Omair, Ahmad; Mannion, Anne F.; Holden, Marit; Leivseth, Gunnar; Fairbank, Jeremy; Hägg, Olle; Fritzell, Peter; Brox, Jens Ivar. Age and pro-inflammatory gene polymorphism influence adjacent segment disc degeneration more than fusion does in patients treated for chronic low back pain. European spine journal (ISSN 0940-6719). 25(1) pp 2-13. doi: 10.1007/s00586-015-4181-x. 2016.

  Løland, Anders. Stordata og Big Insight. Seminar, Skatteetatens analysesamling, 29.11.2016.

  Løland, Anders; Omholt, Stig William; Lamberg, Anders; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Olsen, Yngvar. Metodevurdering for registrering rømt oppdrettslaks. NTNU, Institutt for biologi, Trondheim. pp 44. 2016.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR