• Bokmål
 • English

Sitemap

Da coronaviruset kom visste seniorforsker Kenth Engø-Monsen i Telenor Research hva han måtte gjøre.

- Det blir et ekstra sterkt fokus på innovasjon med forskning de neste årene 

Latest publications

  Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning and how to explain predictions from black-box models. Seminar, Cramérsällskapets årsmöte; Stockholm, 15.09.2020.

  Aas, Kjersti. Ulike anvendelser av maskinlæring og statistisk modellering i finans og forsikring. Seminar, Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening; Oslo, 10.09.2020.

  Sanchis, Charlotte Juliette; Hauge, Ragnar. Scaling of unknown distribution in PCube+ and Focused inversion. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAND/09/20. pp 39. 2020.

  Sanchis, Charlotte Juliette; Hauge, Ragnar. PCube+: Likelihood sensitivity analysis and the prediction of unknown distribution. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAND/07/20. pp 33. 2020.

  Løland, Anders; Goodwin, Håvard. Tallknusernes dom: Disse tar medalje og disse rykker ned. 2020. Aftenposten [Internet] 29.08.2020.

  Haugstvedt, Vegard; Halbach, Till. Clothes4all.net: Nettstedet for å lære om tilgjengelighet. UnIKT-forum; BufDir, Zoom, 24.08.2020.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR