• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Marie Lilleborge forsvarte 13. januar 2017 si avhandling «Efficient Information Gathering in Discrete Bayesian Networks» for graden ph.d. Doktorgradsarbeidet vart utført ved «Statistics for innovation», eit Senter for forskningsdriven innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

16. desember 2016 forsvarte NRs forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness"  ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Siste publikasjoner

  Halbach, Till. Test av mYouTime 2.4.0. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat DART/01/2017. pp 10. 2017.

  Teigland, André. Big Data and / or Big Insight. Konferanse, Beslutstödsdagen 2017; Stockholm, 26.01.2017.

  Holden, Lars. Mindre samfunnsnyttig forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 2017, pp. 22

  Holden, Lars. Flere varige toppforskningsmiljøer - trenger vi det? NHOs forsknings- og innovasjonsnettverket; NHO, Oslo, 14.02.2017.

  Vasaasen, Erik; Holden, Lars; Løland, Anders. Personopplysninger i forskningsprosjekter ved Norsk Regnesentral. Norsk Regnesentral, Norsk Regnesentral. NR-notat ADMIN/2017/1. pp 49. 2017.

  Leister, Wolfgang; Aursand, Peder; Tjøstheim, Ingvar; Lauritzsen, Syver; Joryd, Göran. The Graphical Expression of the Visitor Engagement Installation (VEI) Profile Revisited. Norsigd Info (ISSN 0803-8317). (1) pp 9-10. doi: 10.13140/RG.2.2.31727.02725. 2017. Full-text 


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR