• Bokmål
 • English

Sitemap

- Solveig har sett på statistiske metoder knyttet til data i nettverk, noe som kan bli viktig for enkelte fremtidige anvendelser, sier Lars Holden.

COHIBA heter 15-åringen, og er et verktøy som har kommet seg styrket gjennom både trassalder og tenåringsopprør. Gjengen bak programmet er fornøyde med hvor godt tenåringen treffer.

Latest publications

  Boudko, Svetlana; Leister, Wolfgang. Building Blocks of Negotiating Agents for Healthcare Data. In: iiWAS2019: The 21st International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. (ISBN 978-1-4503-7179-7). pp 637-641. doi: 10.1145/3366030.3366108. 2019. Full-text 

  Abrahamsen, Petter. Modelling Techniques. Konferanse, NPF 2019 Biennial Reservoir Characterization Conference; Sola, 03.12.2019 - 04.12.2019.

  Janson, Astri Letnes; Moen, Anne; Fuglerud, Kristin Skeide. Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations. Linköping Electronic Conference Proceedings. 161 pp 181. 2019. Full-text 

  Aas, Kjersti. Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/43/19. pp 12. 2019.

  Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Haugen, Marion. Analyser av data fra enkeltmannsforetak som har levert Næringsrapport skatt. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/41/19. pp 67. 2019.

  Wahl, Jens Christian; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/07/19. pp 52. 2019.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR