• Bokmål
 • English

Nettstedskart

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

Siste publikasjoner

  Løland, Anders. Volatilitet og korrelasjoner på Oslo Børs fra 2005 til 2014. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/29/17. pp 23. 2017.

  Boudko, Svetlana; Leister, Wolfgang. Treatment Pathways as Petri Nets in Patient Workflow Management. In: iiWAS2017 - The 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. (ISBN 978-1-4503-5299-4). pp 511-519. doi: 10.1145/3151759.3151778. 2017.

  Løland, Anders. Tillegg til “DNB Norge – noen kommentarer og analyser”. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/35/17. pp 9. 2017.

  Løland, Anders. DNB Norge – noen kommentarer og analyser. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/27/17. pp 27. 2017.

  Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? – Utfordringer, fallgruver og løsninger. Avdelingsdag; Statistisk Sentralbyrå, Lillestrøm, 08.12.2017.

  Guttorp, Peter. How we know that the Earth is warming. CHANCE : New Directions for Statistics and Computing (ISSN 0933-2480). (4) pp 6-11. 2017.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR