• Bokmål
 • English

Sitemap

Norsk Regnesentral opprettholder driften i unntaksfasen med Koronasmitte, men våre ansatte kommer for det meste til å jobbe hjemmefra de neste ukene.

Doktorgraden hennes er plutselig blitt veldig aktuell, nå er Solveig Engebretsen i full gang med å beregne smitteveier for det nye Koronaviruset.

Latest publications

  Løland, Anders. Dokumentarfilmen iHuman – forvirrende, men nyttig?. Digi.no, 2020-03-24

  Løland, Anders. Frykter politikerne ikke holder tritt med teknologisk utvikling. 2020. morgenbladet.no [Newspaper] 18.03.2020.

  Lison, Pierre. Developing NLP models without labelled data using weak supervision. Seminar, NFKF seminar; Oslo, 04.03.2020.

  Guttorp, Peter; Nancy, Garcia; Guillerme, Ludwig. Interacting cluster point process model for epidermal nerve fibers. Spatial Statistics (ISSN 2211-6753). 35 2020.

  Jullum, Martin. How to open the black box – individual prediction explanation. Seminar, Statistics seminar series at Department of Mathematical Sciences, NTNU; Trondheim, 09.03.2020.

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. Dense Dilated Convolutions Merging Network for Land Cover Classification. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (ISSN 0196-2892). doi: 10.1109/TGRS.2020.2976658. 2020.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR