• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Kampffmeyer, Michael C.; Løkse, Sigurd; Bianchi, Filippo Maria; Livi, Lorenzo; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Deep divergence-based approach to clustering. Neural Networks (ISSN 0893-6080). 113 pp 91-101. doi: 10.1016/j.neunet.2019.01.015. 2019.

  Revhaug, Cecilie; Zasada, Magdalena; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Książek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Bik-Multanowski, Miroslaw; Kwinta, Przemko; Pietrzyk, Jacek Józef; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik. Pulmonary vascular disease is evident in gene regulation of experimental bronchopulmonary dysplasia. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (ISSN 1476-7058). pp 1-10. doi: 10.1080/14767058.2018.1541081. 2019.

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve; Frommlet, Florian. A Novel Algorithmic Approach to Bayesian Logic Regression. Bayesian Analysis (ISSN 1936-0975). doi: 10.1214/18-BA1141. 2018.

  Liu, Qinghui; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. A Comparison of Deep Learning Architectures for Semantic Mapping of Very High Resolution Images. In: IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. (ISBN 978-1-5386-7150-4). pp 6943-6946. doi: 10.1109/IGARSS.2018.8518533. 2018. Full-text 

  Kermit, Martin Andreas; Hamar, Jarle Bauck; Trier, Øivind Due. Towards a national infrastructure for semi-automatic mapping of cultural heritage in Norway. In: Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. (ISBN 9781784917302). pp 159-172. 2018. Full-text 

Publikasjoner i 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR