• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Basse-O'Connor, Andreas; Heinrich, Claudio Constantin; Podolskij, Mark. On limit theory for functionals of stationary increments Lévy driven moving averages. Electronic Journal of Probability (ISSN 1083-6489). 24(79) pp 1-42. doi: 10.1214/19-EJP336. 2019.

  Jang, Youngsoo; Lee, Jongmin; Park, Jaeyoung; Lee, Kyeng-Hun; Lison, Pierre; Kee-Eung, Kim. PyOpenDial: A Python-based Domain-Independent Toolkit for Developing Spoken Dialogue Systems with Probabilistic Rules. In: Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019), System Demonstrations. (ISBN 9781950737925). pp 187-192. doi: 10.18653/v1/D19-3032. 2019.

  Fredricson Marquez, Jonatan; Lee, Aline Magdalena; Aanes, Sondre; Engen, Steinar; Herfindal, Ivar; Salthaug, Are; Sæther, Bernt-Erik. Spatial scaling of population synchrony in marine fish depends on their life history. Ecology Letters (ISSN 1461-023X). 22(11) pp 1787-1796. doi: 10.1111/ele.13360. 2019.

  Bianchi, Filippo Maria; Livi, Lorenzo; Mikalsen, Karl Øyvind; Kampffmeyer, Michael C.; Jenssen, Robert. Learning representations of multivariate time series with missing data. Pattern Recognition (ISSN 0031-3203). 96:106973 pp 1-11. doi: 10.1016/j.patcog.2019.106973. 2019.

  Reksten, Jarle Hamar; Salberg, Arnt Børre; Solberg, Rune. Flood detection in Norway based on Sentinel-1 SAR imagery. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISSN 1682-1750). XLII-3/W8 pp 349-355. doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-349-2019. 2019.

Publikasjoner i 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR