• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Lison, Pierre; Kennington, Casey. Incremental Processing for Neural Conversational Models. SemDial Proceedings (ISSN 2308-2275). pp 162-163. 2017. Full-text 

  Lison, Pierre; Bibauw, Serge. Not All Dialogues are Created Equal: Instance Weighting for Neural Conversational Models. In: 18th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue (SIGDIAL 2017). (ISBN 978-1-945626-82-1). pp 384-394. 2017.

  Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang; Stien, Audun; Grøntvedt, Randi Nygaard; Viljugrein, Hildegunn; Jansen, Peder A. A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms – Estimated from multiple farm data sets. Ecological Modelling (ISSN 0304-3800). 359 pp 333-348. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2017.05.019. 2017.

  Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen Gustav; Tvete, Ingunn Fride; Slørdal, Lars. The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004–2015. European Journal of Clinical Pharmacology (ISSN 0031-6970). 73(9) pp 1173-1179. doi: 10.1007/s00228-017-2281-8. 2017.

  Salberg, Arnt Børre; Trier, Øivind Due; Kampffmeyer, Michael C.. Large-Scale Mapping of Small Roads in Lidar Images Using Deep Convolutional Neural Networks. In: Image Analysis 20th Scandinavian Conference, SCIA 2017 Tromsø, Norway, June 12–14, 2017 Proceedings, Part II. (ISBN 978-3-319-59128-5). pp 193-204. doi: 10.1007%2F978-3-319-59129-2_17. 2017.

Publikasjoner i 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR