• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Kermit, Martin Andreas; Hamar, Jarle Bauck; Trier, Øivind Due. Towards a national infrastructure for semi-automatic mapping of cultural heritage in Norway. In: Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. (ISBN 9781784917302). pp 159-172. 2018. Full-text 

  Salberg, Arnt Børre; Larsen, Siri Øyen. Classification of Ocean Surface Slicks in Simulated Hybrid-Polarimetric SAR Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (ISSN 0196-2892). 56(12) pp 7062-7073. doi: 10.1109/TGRS.2018.2847724. 2018.

  Trier, Øivind Due; Cowley, David C.; Waldeland, Anders U.. Using deep neural networks on airborne laser scanning data: results from a case study of semi-automatic mapping of archaeological topography on Arran, Scotland. Archaeological Prospection (ISSN 1075-2196). doi: 10.1002/arp.1731. 2018.

  Lison, Pierre; Dogruöz, A. Seza. Detecting Machine-translated Documents in Large Parallel Corpora. In: 11th Workshop on Building and Using Comparable Corpora (BUCC 2018). (ISBN 979-10-95546-07-8). pp 25-32. 2018. Data  Full-text 

  Lison, Pierre; Tiedemann, Jörg; Kouylekov, Milen. OpenSubtitles 2018: Statistical rescoring of sentence alignments in large, noisy parallel corpora. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. (ISBN 979-10-95546-00-9). pp 1742-1748. 2018. Data  Full-text 

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR