• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Jullum, Martin; Løland, Anders; Huseby, Ragnar Bang; Ånonsen, Geir; Lorentzen, Johannes P. Detecting money laundering transactions with machine learning. Journal of Money Laundering Control (ISSN 1368-5201). 23(1) pp 173-186. doi: 10.1108/JMLC-07-2019-0055. 2020. Full-text 

  Haug, Ola; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Sørbye, Sigrunn Holbek; Franzke, Christian L.E.. Spatial trend analysis of gridded temperature data at varying spatial scales. Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO) (ISSN 2364-3579). 6(1) pp 1-12. doi: 10.5194/ascmo-6-1-2020. 2020.

  Hellton, Kristoffer Herland; Cummings, Jeffrey; Vik-Mo, Audun Osland; Nordrehaug, Jan Erik; Aarsland, Dag; Selbæk, Geir; Melvær, Giil Lasse. The Truth behind the Zeros: A New Approach to Principal Component Analysis of the Neuropsychiatric Inventory. Multivariate Behavioral Research (ISSN 0027-3171). doi: 10.1080/00273171.2020.1736976. 2020.

  Schuhen, Nina. Order of operation for multi-stage post-processing of ensemble wind forecast trajectories. Nonlinear processes in geophysics (ISSN 1023-5809). 27 pp 35-49. doi: 10.5194/npg-27-35-2020. 2020.

  Næsset, Erik; McRoberts, Ronald E.; Pekkarinen, Anssi; Saatchi, Sassan; Santoro, Maurizio; Trier, Øivind Due; Zahabu, Eliakimu; Gobakken, Terje. Use of local and global maps of forest canopy height and aboveground biomass to enhance local estimates of biomass in miombo woodlands in Tanzania. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (ISSN 1569-8432). 89(1) pp 1-16. doi: 10.1016/j.jag.2020.102109. 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR