• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Løland, Anders; Berset, Anders; Hobæk Haff, Ingrid. Er maskinlæring framtida i Skatteetaten? Praktisk økonomi og finans (ISSN 1501-0074). 33(3) pp 344-352. 2017.

  Lerch, Sebastian; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Ravazzolo, Francesco; Gneiting, Tilmann. Forecaster's dilemma: Extreme events and forecast evaluation. Statistical Science (ISSN 0883-4237). 32(1) pp 106-127. doi: 10.1214/16-STS588. 2017. Full-text 

  Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, A.; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek J.. Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska (ISSN 0017-0011). 88(8) pp 434-441. doi: 10.5603/GP.a2017.0080.. 2017.

  Deilkås, Ellen C Tveter; Risberg, Madeleine Borgstedt; Haugen, Marion; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Nylén, Urban; Rutberg, Hans; Soop, Michael. Exploring similarities and differences in hospital adverse event rates between Norway and Sweden using Global Trigger Tool. BMJ Open (ISSN 2044-6055). 7(3) doi: 10.1136/bmjopen-2016-012492. 2017. Full-text 

  Løkse, Sigurd; Bianchi, Filippo Maria; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Spectral clustering using PCKID ? A probabilistic cluster kernel for incomplete data. Lecture Notes in Computer Science (ISSN 0302-9743). 10269 LNCS pp 431-442. doi: 10.1007/978-3-319-59126-1_36. 2017.

Publikasjoner i 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR