• Bokmål
 • English

Sitemap

Da coronaviruset kom visste seniorforsker Kenth Engø-Monsen i Telenor Research hva han måtte gjøre.

- Det blir et ekstra sterkt fokus på innovasjon med forskning de neste årene 

Latest publications

  Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep learning and how to explain predictions from black-box models. Seminar, Invited talk; Trondheim, 30.09.2020.

  Jensen, Britt Bang; Aldrin, Magne Tommy. Termisk avlusing øker dødeligheten ni ganger. 2020. Intrafish.no [Internet] 10.06.2020.

  Tvete, Ingunn Fride; Aldrin, Magne Tommy. Dødelighet i oppdrettsanlegg. Konferanse, Havbruk 2020; Digitalt, 09.06.2020.

  Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Langsrud, Øyvind; Løland, Anders. A brief overview of methods for synthetic data for official statistics. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/23/20. pp 22. 2020.

  Halbach, Till. Inkluderende arbeidsliv: Barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede. Kompetansenettverksmøte; Norges Blindeforbund, Virtuelt, 23.09.2020.

  Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert systems with applications (ISSN 0957-4174). doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR