• Bokmål
 • English

Sitemap

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Det er stor etterspørsel etter NRs kompetanse, og vi vil styrke laget. Vi trenger statistikere og forskere i maskinlæring. Også innen bildeanalyse og jordobservasjon ønsker vi flere.

"Maskinlæring og AI er i vinden som aldri før. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som deep learning er best," sier ass. direktør André Teigland.

Les mer om stillingene og hvordan du skal søke. Read more about the positions and how to apply.

 

Latest publications

  Lilleborge, Marie; Hofvind, Solveig; Sebuødegård, Sofie; Hauge, Ragnar. Optimizing performance of BreastScreen Norway using value of information in graphical models. Statistics in Medicine (ISSN 0277-6715). doi: 10.1002/sim.7601. 2018.

  Holden, Marit; Holden, Lars. Parity and breast cancer - Gene expression in blood, normal and tumor tissue. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/02/18. pp 25. 2018.

  Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Rudjord, Øystein; Gobakken, Terje; Næsset, Erik; Aarsten, Dagrun. Tree species classification in Norway from airborne hyperspectral and airborne laser scanning data. European Journal of Remote Sensing (ISSN 2279-7254). 51(1) pp 336-351. doi: 10.1080/22797254.2018.1434424. 2018. Full-text 

  Løland, Anders. Robot vs. folk flest: like mange bom. Dagens næringsliv. pp 25. 03.02.2018.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Demonstrasjon av løsningen: Appen og funksjonalitet for avstandsoppfølging. Seminar, APPETITT prosjektet deler resultatet: innovasjon i offentlig sektor; Forskningsparken, Oslo, 18.01.2018.

  Røe, Per. GIG annual meeting 2018 - Summary of 2017 planned work for 2018. Norsk Regnesentral, Oslo, Norge. NR-notat SAND/01/2018. pp 22. 2018.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR