• Bokmål
 • English

Sitemap

Det er stor etterspørsel etter NRs kompetanse. Vi har akkurat ansatt 7 nye forskere i statistikk og maskinlæring, og trenger nå også flere innen automatisk og intelligent gjenkjenning i bilder.

"Kunstig intelligens og maskinlæring er i vinden som aldri før. Spesielt gode resultater ser vi der data består av bilder og lignende signaler. Vi er langt fremme i bruk av moderne teknikker som deep learning, som til dels har revolusjonert feltet. Med nye, spennende prosjekter innen medisin, seismikk, fjernmåling, transport og havbruk ønsker vi enda flere forskere med erfaring fra bildeanalyse", sier ass. direktør André Teigland.

Les mer om stillingene og hvordan du skal søke.

 

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Latest publications

  Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria; Sverdrup, Nikolai Johan Sand. Holdninger rundt universell utforming i smidige team. norsk regnesentral, . Report at the Norwegian Computing Center 1036. pp 53. 2018.

  Trier, Øivind Due; Waldeland, Anders Ueland; Cowley, David C.. Semi-automatic mapping of cultural heritage in Arran, Scotland, using deep neural networks on airborne laser scanning data. Konferanse, 46th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (CAA 2018); Tübingen, 20.03.2018 - 22.03.2018.

  Fuglerud, Kristin Skeide; Chan, Richard; Sørli, Hilde Tuhus. EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellomsynshemmede eldre, pårørende og andre. Norsk Regnesentral, Oslo. pp 33. 2018. Full-text 

  Røe, Per; Aker, Eyvind; Rummelhoff, Ivar; Hauge, Ragnar; Kjønsberg, Heidi; Barker, Daniel Martin L; Sanchis, Charlotte Juliette. This is a user manual for PCube. PCube is a seismic inversion software that computes lithology and fluid probabilities from seismic AVO data. Norsk Regnesentral, Oslo, Norge. NR-notat SAND/05/18. pp 72. 2018.

  Lison, Pierre. Neural models for predicting the reputation of end-point hosts. Seminar, Academic Forum on Security (AFSecurity); Oslo, 27.02.2018.

  Løland, Anders; Günther, Clara-Cecilie; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Beregning av innsamlingsgrad for 2017. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/01/18. pp 44. 2018.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR