• Bokmål
 • English

Sitemap

Applikasjonen APPETITT - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Nå er APPETITT tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Norsk Regnesentral har stått for utviklingsarbeidet.

Havforskningsinstituttet har valgt Norsk Regnesentral som strategisk samarbeidspartner for statistisk metodeutvikling og analyse. Målet er blant annet å redusere usikkerhet i bestandsberegninger. Kontrakten strekker seg over fire år, og er en av de største NR noen gang har inngått. «NR er stolte over tilliten HI har vist oss. Vi skal bestrebe oss på å fylle samarbeidet med topp faglig arbeid», sier NRs assisterende direktør André Teigland.

Latest publications

  Løland, Anders; Hellton, Kristoffer Herland. Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte. Kurs; DNB, 24.03.2017.

  Teigland, André. Tolke data - tallenes uklare tale. Årsmøte, Tidsskriftet for Den norske legeforenings årsmøte for faglige medarbeidere; Oslo, 22.03.2017.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Presentasjon av Appetitt appen. Åpen workshop i regi av Appetittprosjektet; Oslo Medtech, på vegne av Appetitt prosjektet, Toppsenteret, Forskningsparken, Oslo, 22.03.2017.

  Løland, Anders; Hellton, Kristoffer Herland. Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte. Kurs; DNB, Oslo, 20.03.2017.

  Løland, Anders; Hellton, Kristoffer Herland. Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte. Kurs, Bergen, 14.03.2017.

  Løland, Anders; Hellton, Kristoffer Herland. Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte. Kurs; Norsk Regnesentral, Blindern, Oslo, 08.03.2017.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR