• Bokmål
 • English

Sitemap

Magne Aldrin og Ragnar Bang Huseby fra NR har i samarbeid med Jostein Mulder Pettersen, Ola Brønstad Brynildsrud, Karl M. Rich, Arnfinn Aunsmo og Britt Bang Jensen mottatt pris for sin artikkel "The epidemiological and economic effects from systematic depopulation of Norwegian marine salmon farms infected with pancreas disease virus".

Artikkelen ble publisert i Preventive Veterinary Medicine og var en del av J.M. Pettersens doktoravhandling.

Applikasjonen er utviklet i prosjektet APPETITT - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel. Appetitus er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Nå er Appetitus tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Norsk Regnesentral har stått for utviklingsarbeidet.

Latest publications

  Aas, Kjersti. Prediksjon av kundeavgang. Seminar, Frokostseminar i "Customer Analytics"; Oslo, 24.05.2017.

  Chen, Liming; Cook, Diane J.; Guo, Bin; Chen, Liming; Leister, Wolfgang. Guest Editorial: Special Issue on Situation, Activity, and Goal Awareness in Cyber-Physical Human–Machine Systems. IEEE Transactions on Human-Machine Systems (ISSN 2168-2291). 47(3) pp 305-309. doi: 10.1109/THMS.2017.2689178. 2017. Full-text 

  Teigland, André. Fra Big Data til Big Insight. Hvor står vi? Konferanse, Stordata og offentlige tjenester; Oslo, 03.05.2017.

  Holden, Lars. Velkommen til FFAs årskonferanse. FFAs årskonferanse; FFA, Oslo, 03.05.2017.

  Kutuzov, Andrei; Lison, Pierre. Redefining Context Windows for Word Embedding Models: An Experimental Study. In: Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics, NoDaLiDa, 22-24 May 2017. (ISBN 978-91-7685-601-7). pp 284-288. 2017.

  Holden, Lars; Jullum, Martin; Sandve, Geir Kjetil. Statistical modeling of repertoire overlap in entire sampling spaces. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/13/17. pp 15. 2017. Full-text 


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR