• Bokmål
 • English

Sitemap

Magne Aldrin og Ragnar Bang Huseby fra NR har i samarbeid med Jostein Mulder Pettersen, Ola Brønstad Brynildsrud, Karl M. Rich, Arnfinn Aunsmo og Britt Bang Jensen mottatt pris for sin artikkel "The epidemiological and economic effects from systematic depopulation of Norwegian marine salmon farms infected with pancreas disease virus".

Artikkelen ble publisert i Preventive Veterinary Medicine og var en del av J.M. Pettersens doktoravhandling.

Applikasjonen er utviklet i prosjektet APPETITT - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel. Appetitus er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Nå er Appetitus tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Norsk Regnesentral har stått for utviklingsarbeidet.

Latest publications

  Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang; Stien, Audun; Grøntvedt, Randi Nygaard; Viljugrein, Hildegunn; Jansen, Peder A. A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms – Estimated from multiple farm data sets. Ecological Modelling (ISSN 0304-3800). 359 pp 333-348. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2017.05.019. 2017.

  Hauge, Ragnar; Vigsnes, Maria; Fjellvoll, Bjørn; Vevle, Markus Lund; Skorstad, Arne. Object-Based Modeling with Dense Well Data. Quantitative Geology and Geostatistics (ISSN 0924-1973). 19 pp 557-572. doi: 10.1007/978-3-319-46819-8_37. 2017.

  Olsen, Håvard Goodwin; Hermansen, Gudmund Horn. Recent Advancements to Nonparametric Modeling of Interactions Between Reservoir Parameters. Quantitative Geology and Geostatistics (ISSN 0924-1973). 19 pp 653-669. doi: 10.1007/978-3-319-46819-8_44. 2017.

  Hauge, Vera Louise; Hermansen, Gudmund Horn. Machine Learning Methods for Sweet Spot Detection: A Case Study. Quantitative Geology and Geostatistics (ISSN 0924-1973). 19 pp 573-588. doi: 10.1007/978-3-319-46819-8_38. 2017.

  Eide, Hilde; Fuglerud, Kristin Skeide; Bent-Håkon, Lauritzen. Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering – Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. Følgeevaluering, delrapport 1. Høgskolen i Sørøst-norge, Drammen. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge 12. pp 32. 2017.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Brukernes perspektiv på universell utforming og intelligente bygg. Eksempler fra en personasworkshop. Seminar, Velferdsteknologi i hverdagen – forskning og praksis; Campus Drammen - Papirbredden, 23.05.2017.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR