• Bokmål
 • English

Sitemap

Marie Lilleborge forsvarte 13. januar 2017 si avhandling «Efficient Information Gathering in Discrete Bayesian Networks» for graden ph.d. Doktorgradsarbeidet vart utført ved «Statistics for innovation», eit Senter for forskningsdriven innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

16. desember 2016 forsvarte NRs forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness"  ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Latest publications

  Leister, Wolfgang; Aursand, Peder; Tjøstheim, Ingvar; Lauritzsen, Syver; Joryd, Göran. The Graphical Expression of the Visitor Engagement Installation (VEI) Profile Revisited. Norsigd Info (ISSN 0803-8317). (1) pp 9-10. doi: 10.13140/RG.2.2.31727.02725. 2017. Full-text 

  Løland, Anders. Metodevurdering for registrering av rømt oppdrettslaks – tellinger, andeler og årsprosent. Seminar, Miljøseminar 2017; Florø, 08.02.2017.

  Løland, Anders. Big Data and Big Insight. Nordic Agenda; Skatteetaten, Oslo, 06.02.2017.

  Stordal, Frode; Svensen, Henrik; Aarnes, Ingrid; Roscher, Marco. Global temperature response to century-scale degassing from the Siberian Traps Large Igneous Province. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (ISSN 0031-0182). 471 pp 96-107. doi: 10.1016/j.palaeo.2017.01.045. 2017.

  Fuglerud, Kristin Skeide; Ellingsen, Kjersti Lunde; Urrang, Kristin K.; Schulz, Trenton Wade. RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom. Norsk Regnesentral, Oslo. pp 33. 2017. Full-text 

  Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang. Effekter av ulike strategier for bekjempelse av lakselus. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/05/17. pp 26. 2017. Full-text 


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR