• Bokmål
 • English

Sitemap

Ledig stilling innen IKT

Ledig stilling innen IKT

 

Norsk Regnesentral søker Forskningssjef

 

Norsk Regnesentral søker en kreativ og inspirerende leder til vår Avdeling for anvendt forskning i IKT (DART) som skal bidra til å realisere våre mål og ambisjoner.

Forskningsavdelingen DART er langt fremme innen anvendt IKT-forskning med informasjonssikkerhet og personvern, e-inkludering og universell utforming av IKT-løsninger, smarte sensorer, sosiale roboter og simuleringsbasert trening som forskningsområder. Anvendt forskning innen disse områdene innebærer ulike typer oppgaver, eksempelvis modellering, utvikling, analyse/evaluering og pilotering.

Våre forskere jobber med mange ulike metoder, kunder og samfunnsaktuelle problemstillinger. Å lede avdelingen DART vil si å koordinere, lede, engasjere og inspirere dyktige og selvstendige fagpersoner og selv delta som aktiv forsker. Det innebærer også å arbeide med å videreutvikle prosjektporteføljen, følge utviklingen på forskningsfronten og finne muligheter i forskningsområdene nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen består av 17 forskere, der 88 % av dem har doktorgrad. Våre oppdragsgivere er næringsliv, offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd.

 

Om stillingen:

Stillingen rapporterer til adm. direktør og er medlem i Norsk Regnesentrals ledergruppe.

 

Forskningssjefens hovedansvar:

 • Økonomi-, budsjett- og personalansvar i avdelingen
 • Faglig og vitenskapelig utvikling relatert til det nasjonale og internasjonale markedet
 • Markedsføring, prosjektgenerering og formidling, i samarbeid med forskerne
 • Vedlikehold og etablering av samarbeid med eksterne forskningsmiljøer
 • Ressursplanlegging og oppfølging av avdelingens virksomhet i henhold til planlagte mål (fag, prosjekt, økonomi)

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, ph.d., innen informatikk/matematikk, relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Markedskunnskap og kontaktnett i relevante miljøer
 • Erfaring med å skrive søknader til forskningsprogrammer
 • Erfaring med ledelse av anvendt forskningsvirksomhet fra universitet, forskningsinstitutt eller næringsliv
 • Vitenskapelige publikasjoner og erfaring med anvendt forskning og formidling
 • Evne til strategisk og kritisk tenkning, er kreativ med gjennomføringsevne og samtidig har interesse for og erfaring med kunnskapsledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Rett kandidat er strukturert og resultatorientert. Du ser muligheter og er en gjennomfører. Arbeidet ved Norsk Regnesentral er finansiert med eksterne midler, og kontakt med eksterne partnere og kunder, gamle og nye, er derfor en viktig del av jobben.

Forskningssjefen skal lede en avdeling med erfarne forskere innen informasjonssikkerhet og personvern, e-inkludering og universell utforming av IKT-løsninger, smarte sensorer, sosiale roboter og simuleringsbasert trening, der mange av prosjektene bruker kompetanse fra flere av disse områdene. Vi er også åpne for kandidater med bakgrunn fra andre sentrale IKT-områder som kan bli et nytt fagområde for avdelingen.

Stillingen gir store muligheter til personlig utvikling for riktig person. Vi ser derfor etter deg som er nysgjerrig av natur og evner å sette deg raskt inn problemstillingene til våre oppdragsgivere. Vi tilbyr stor faglig frihet, og er spesielt interessert i deg som ønsker å lede utviklingen av eksisterende og nye forskningsområder.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til sommertid, betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen informatikk, statistikk og maskinlæring.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Interesserte bes kontakte adm. direktør Lars Holden, epost: holden@nr.no, mobil: 911 75 642

 

Om arbeidsgiveren

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT, statistisk modellering, maskinlæring og kunstig intelligens. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd. Instituttet har 88 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse, petroleum, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet og personvern, e-inkludering og universell utforming innen IKT, HCI, smarte sensorer, sosiale roboter og simuleringsbasert trening.

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR