• Bokmål
  • English

Sitemap

Latest news from the projects

Latest news from the projects

Har du en eller flere eksempler på at kontrasten på en skjerm er for dårlig? Det finnes et nettsted som er dedikert til dette temaet: uleselig.no. Og en Facebook-gruppe. Der kan du tipse andre om dårlig kontrast. Eller ta et bilde og sende det inn. Da får problemet mer oppmerksomhet. Synliggjøring er bra som et første steg på veien til forbedringer.
Friday, January 12, 2018 - 09:39
NR has signed a contract with Historic Environment Scotland to perform a proof of concept study.  The project seeks to develop heavily automated analysis of digital topographic data to extract archaeological information and to expedite the creation of national-scaled mapping. Drawing on developments in computer vision, this has the potential to fundamentally recast the capacity of archaeological prospection and survey to cover large areas and deal with mass data, breaking a dependency on human resource. Without such developments the potential of the vast amount of archaeological information embedded in large topographic and image-based datasets cannot be realised to inform our knowledge and understanding of Scotland’s Historic Environment. A heavily automated computational approach and the increasing availability of large datasets put the creation of systematic national-scaled archaeological mapping of Scotland within reach. This proof of concept project will run an assessment of existing developments in a Norwegian case study against digital topographic data for Arran, providing outputs that can be assessed for their applicability at a national scale.     Above: roundhouses. Above: shielings. Below: small cairns.
Wednesday, November 1, 2017 - 22:55
@page { margin: 20mm } p { margin-bottom: 2.47mm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } Det har blitt utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen ble evaluert våren 2016. Evalueringen omfattet 11 elever i alderen 13 og 17 som brukte innholdet som var laget for prosjektet. Elevene ble rekruttert gjennom DysleksiNorge, som også er partner i prosjektet. Utprøvingen ble gjennomført hjemme hos elevene, på ulike steder spredt over hele Østlandet. Alle elevene hadde dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser når det gjelder lesing, Vi brukte blikksporingsverktøy og delte gruppen inn i to: Den ene gruppen fikk innholdet lest opp, den andre gruppen fikk ikke lest opp (måtte lese selv uten lydstøtte). Nesten alle elevene likte meget godt at tekstene ble lest opp for dem, som et supplement til egen lesning. Deltakerne ble også spurt om en alternativ, gamification-inspirert feedback-variant til quiz som allerede finnes, og de likte alle den nye bedre. Evalueringen ga anbefalinger for videre arbeid med å videreutvikle verktøyet mYouTime samt design av pedagogisk innhold og virkemidler i en mobilkontekst. Utprøvingen ga også nyttige forskningsmetodiske erfaringer med bruk av blikksporingsverktøy ved mobilbruk. Samlet ga den første evalueringsrunden viktig ny kunnskap som la et godt grunnlag for videre arbeid med pilotene i prosjektet.
Tuesday, January 16, 2018 - 12:01
Applikasjonen Appetitus utvikles for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell. Nå er Appetitus tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Det arbeides også for at Appetitus skal kunne lastes ned fra Google Play. Utviklingen av Appetitus skjer i et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden (2015 – 2017). Samarbeidspartnere er Bærum kommune, Drammen kommune, Tvedestrand kommune, Oslo kommune, Oslo Medtech, Helsetelefonen AS og Universitetet i Oslo. Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo er prosjektleder. Vi er nå inne i prosjektets siste år, og arbeider for spredning og kommersialisering av appen. Interesserte inviteres til å ta kontakt.  Se også omtale på nettstedet til Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.  
Tuesday, May 16, 2017 - 10:49
  RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom      
Monday, March 6, 2017 - 11:21
Medvirkende i UDiAide-prosjektet har mottatt pris for sin artikkel «A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments». Arbeidet er utført som en del av UDiAide-prosjektet, oppsummerer hva som er gjort av universell utforskning innenfor intelligente bygninger og belyser hvilke områder som krever mer forskning. Artikkelen ble presentert på konferansen SMART ACCESSIBILITY 2016 og er tilgjengelig i ThinkMind-databasen (PDF-format).
Wednesday, December 14, 2016 - 13:39
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har offentliggjort rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for universell utforming og tar opp spørsmålet om hvordan handlingsrommet for et universelt utformet samfunn ser ut. Rapporten ble presentert den 7 november 2016 på Inspirasjonskonferanse om universell utforming i regi av Bufdir og KS   Med dette er prosjektet avsluttet. 7 november 2016.     
Tuesday, December 13, 2016 - 11:13
Sunday, October 2, 2016 - 14:30
The Norwegian Computing Center's contribution made it all the way to the top in the prestigious photography competition at this year's Universal Design 2016 conference in York and received the price for the best image description. Photo and text authored by Till Halbach are going to be made public very soon. This article will be updated.
Thursday, August 25, 2016 - 16:38
Den siste av tre samlinger med scenariegruppen er nå gjennomført. Nå vil prosjektgruppen bearbeide alle innspill og oppsummere dette i en rapport.  Rapporten skal lanseres i løpet av høsten 2016. 
Tuesday, June 21, 2016 - 12:54
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR