• Bokmål
  • English

Sitemap

Latest news from the projects

Latest news from the projects

Roboten vår for norskopplæring av minoritetsspråkelige barn i barnehagen har fanget oppmerksomheten til nettstedet TechXplore og er omtalt i en informativ og illustrerende nyhetssak.
Wednesday, November 18, 2020 - 14:33
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet vil utrede universell utforming av arbeidslivet med tanke på både fysiske forhold og IKT. I et orienteringsbrev til Norges Blindeforbund heter det blant annet: [..] I rapporten anbefales det bla. at Forskrift om universell utforming av IKT bør utvides til å gjelde arbeidslivet. Videre at tilsyn med forskriften bør styrkes, med tydeligere føringer for hvordan forskriften kan etterleves av både private and offentlige organisasjoner. [..] Det er svært gledelig at forskningen vår er til nytte både for samfunnet og politikken. Det er dette anvendt forskning dreier seg om. Eller, som visjonen vår tilsier: Forskning som brukes og synes.
Wednesday, October 14, 2020 - 09:52
Vi har laget en kortpresentasjon av prosjektet, med en oppsummering av vår tidligere forskning.
Monday, September 28, 2020 - 16:02
Prosjektet vårt fra 2019 med navn "Referanse-nettsted" har fått fornyet finansiering fra Bufdirs UnIKT-program! Vi ser på dette som en bekreftelse på prosjektets viktighet, og som en anerkjennelse av arbeidet vi la ned i 2019. I 2020 skal vi utvide nettstedet til å omfatte alle kriterier i WCAG 2.1 på nivå AAA.
Friday, August 14, 2020 - 11:53
En video vi laget for å forklare arbeidet vi legger ned i ROS-prosjektet, har blitt med i forrige ukes "Your weekly selection of awesome robot videos" til IEEE Spectrum. Du kan se videoen på YouTube.   Faksimile: IEEE Spectrum
Tuesday, April 21, 2020 - 15:40
Sluttrapporten oppsummerer funnene slik:   Bruk av teknologi i den moderne arbeidshverdagen til arbeidstakere med nedsatt syn oppleves som ambivalent. Det er både positive og negative aspekter med teknologien, men de negative aspektene overveier.   Rapporten kan lastes ned under publikasjoner på prosjektsiden.
Thursday, April 16, 2020 - 22:59
Funnene fra prosjektet fortsetter å fange journalistenes oppmerksomhet, denne gangen på velferd.no. Nettstedet er en del av nyhetskanalen Dagens Perspektiv. Faksimile: velferd.no
Wednesday, February 5, 2020 - 22:51
En tidligere arbeidstaker med nedsatt syn står frem i en artikkel på forskning.no og forteller om ulike utfordringer med teknologi i arbeidshverdagen.
Monday, January 20, 2020 - 15:50
Den 14. oktober uttalte Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon om undersøkelsen i ALerT i Aftenposten. Han la vekt på at folk må lese hva de samtykker til. Det er også positivt at mange sier at de har endret personverninnstillingene i nettleser eller en app på mobilen. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sier til Afteposten den 15. oktober at det er skremmende at 1 av 4 i forskningsprosjektet sier ja til å dele persondata og gi fra seg personopplysninger til Facebook. I de nye læreplanene i skolen er derfor digital dømmekraft viktig. Aftenposten laget en faktaboks om ALerT-eksperimentet den 15. oktober. 
Tuesday, October 29, 2019 - 11:51
Till Halbach ved Norsk Regnesentral var i dag i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å presentere funn fra en undersøkelse om IKT i synshemmedes arbeidsliv. Tallene viser at for mange er IKT-løsningene hverken til støtte eller til hjelp, men snarere en barriere og hindring. "Det er fint å kunne forske på noe som er så matnyttig som dette, og ikke minst formidle det til de som kan ta dette videre", sier Halbach, som var sammen med representanter for Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud, Stian Innerdal og Kristin Kjæret.   Bilde: Kristin Kjæret, Norges Blindeforbund
Wednesday, October 16, 2019 - 15:36
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR