• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

During the 2018 FIFA World Cup the Norwegian Computing Center will daily consider the chances of every team participating in the championship, based on a probability model.

All calculations will be updated during the championship and are available at vm.nr.no.

In April, Carl-Inge C. Nilsen joined SAND as Senior Research Scientist.

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Subscribe to NR news

NR in online media

Eksamenskarakteren er helt avgjørende for elevene. Gjør vi nok for å sikre at den er rettferdig?

Avvikene er for store.

Lykkes vi med SFF-ene?

Kristian Gundersen reiser et viktig spørsmål om kunnskapsproduksjonen ved Sentre for fremragende forskning (SFF) i Morgenbladet 15. juni....

FORSKNING: Øker farten på oljeleting med bildeanalyse

Forbløffende godt samsvar mellom maskinenes og menneskers analyse av seismikkdata.

Tallknusernes dom: Dette laget gjentar ikke VM-bragden

Åge Hareides Danmark gis 0,6 prosent gullsjanse i Russland. Sjekk hvem som spås som verdensmester.

Fire års arbeid bak avansert prognoseverktøy

Uten den store regnekapasiteten i moderne datamaskiner kunne Patogen ikke klart å gjennomføre sine avanserte helseanalyser for...

Simula: Verden var ikke moden for den norske oppfinnelsen

Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ga Norge et gedigent forsprang på 1960-tallet – om landet bare hadde visst å satse på en egen...

Informasjon fra satellitter skal sikre nok drikkevann

Data fra satelitter sammen med maskinlæring kan hjelpe til med å holde styr på drikkevann når det er tørke og vannmangel.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR