• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Lars Holden i to nye år som styreleder av Forskningsinstituttenes Fellesarena.

Vi analyserer mesterskap og elitefotball i podcasten Sannsynligvis FOTBALL.

I dag gikk startskuddet for Data Science Lab, et nytt samarbeid som skal løfte frem oppstartsbedrifter innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og big data, i regi av Start Up Lab.

Subscribe to NR news

NR in online media

Datapioneren Ernst Selmer gjorde Norge til en stormakt innen kryptering

Har fått et norsk forskningsenter oppkalt etter seg.

Origem da Orientação a Objetos

Lurer du på hvordan den digitale revolusjonen påvirker din hverdag?

Tirsdag 30. april kommer sjefsforsker i forskningsinstituttet Norsk Regnesentral, Kristin S. Fuglerud, til Son kulturkirke. Kristin S....

DNB får Big Insight

Algoritmer, kunstig intelligens og big data skal bidra til å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet blant DNBs kunder. Nå utvikles...

Algoritmer skal avsløre svindlerne

Smarte forskere, big data og nye algoritmer skal hjelpe Gjensidige med å avsløre svindel. Alt for å gjøre prosessene enklere for de ærlige...

162 nye navn som skal styre pengestrømmen til forskning

Forskning. Forskningsrådet har oppnevnt medlemmer til sine 15 nye porteføljestyrer. Av de 15 lederne er 8 kvinner, mens 45 av de 162 nye...

«Frederic» var Vest-Europas kraftigste datamaskin, og den var norskeid

Les historien om datamaskinen i kronikken til Kjell Stordahl.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR