• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Early September, three new research scientists in Statistics joined Norsk Regnesentral, Annabelle Redelmeier (SAMBA), Aliaksandr Hubin (SAMBA) and Jacob Skauvold (SAND).

In the beginning of August, two new research scientists joined our research department SAMBA, Olav Brautaset and Jens Christian Wahl.

In April, Carl-Inge C. Nilsen joined SAND as Senior Research Scientist.

Subscribe to NR news

NR in online media

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31....

Ansvarlig digitalisering gir grunnlag for et nytt industrieventyr

Telenor-sjefen: «Vi trenger en nasjonal strategi for kunstig intelligens og en like bevisst holdning til å lykkes med «den nye oljen» som...

Kort sagt, søndag 19. august

Hårsåre journalister og ansvarlig digitalisering. Dette er dagens kortinnlegg.

Norge er en sinke

I kappløpet om kunstig intelligens (AI) har store deler av verden satt inn spurten. Norge sitter fortsatt i skobutikken, skriver Kjetil...

Eksamenskarakteren er helt avgjørende for elevene. Gjør vi nok for å sikre at den er rettferdig?

Avvikene er for store.

Lykkes vi med SFF-ene?

Kristian Gundersen reiser et viktig spørsmål om kunnskapsproduksjonen ved Sentre for fremragende forskning (SFF) i Morgenbladet 15. juni....

FORSKNING: Øker farten på oljeleting med bildeanalyse

Forbløffende godt samsvar mellom maskinenes og menneskers analyse av seismikkdata.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR