• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

«R» har blitt rikskjendis, og Solveig Engebretsen går i dybden på hvordan R blir til. 

- Skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og personvern er et hett tema nå, sier Pierre Lison.

Norsk Regnesentral opprettholder driften i unntaksfasen med Koronasmitte, men våre ansatte kommer for det meste til å jobbe hjemmefra de neste ukene.

Subscribe to NR news

NR in online media

Støtte til krisehjelp for instituttene

Universitets- og høgskolerådet ber statsråd Henrik Asheim sørge for økonomisk krisehjelp til forskningsinstituttene.

Jakter på koronasmitte i mobildata

– Vi kan se på sannsynlig smitteutvikling helt ned på kommunenivå, basert på nordmenns reiser. Vi kan også si noe om sannsynligheten for at...

Til Øst-Afrika med klimavarsling

Det nye EU-prosjektet CONFER ruller ut sesongvarsling som kan redde bøndenes avlinger, styrke matsikkerheten og redusere flom.

Mobilsporingen de håper skal hjelpe mot koronaviruset

Nå samarbeider teleselskapene og myndighetene i kampen mot koronasmitten. Allerede kan Telenor se hvordan regjeringens sterke tiltak virket.

Forskningssenter på UiO skal forutsi spredning av koronasmitte med mobildata

– Vi jobber på spreng for å lage en modell som kan forutsi geografisk spredning av koronaviruset med mobildata, sier Arnoldo Frigessi,...

Konstruerte problemer om pensjon, mener professorer

Professorer synes det å kalle samordning av pensjon en «felle», og at å si at folk «taper» penger, er konstruert og misvisende.

Jakter viruset med mobildata

 For første gang kan forskere forutsi hvor i Norge koronaviruset kommer til å spre seg. Takket være mobiltelefonen din.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR