• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Nytt år, nye sjanser. Denne gjengen inviterer til faglig påfyll på nyåret. 

Hun takker flink mattelærer på videregående skole for at hun oppdaget faget.

- Solveig har sett på statistiske metoder knyttet til data i nettverk, noe som kan bli viktig for enkelte fremtidige anvendelser, sier Lars Holden.

Subscribe to NR news

NR in online media

Oppdrag knyttet til produksjonsområde 3

Veterinærinstituttet utreder nå alternative lokalitetsstrukturer for oppdrettsanlegg i produksjonsområde 3, mellom Karmøy og Sotra....

Betaler dobbelt og nektes tilgang: Tar oppgjør med effekten av Plan S-avtaler

Åpen tilgang. Kun ni forsknings­institusjoner er med på alle tidsskrift­avtalene med de fire store forlagene. Nå har...

Data på jobben ble et hinder for blinde Kristin Berg

Svært mange svaksynte og blinde vurderer å slutte i jobben fordi datateknologien blir for vanskelig. – Jeg følte meg dum over å si fra om...

Google har utviklet kunstig intelligens som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer

Kreftregisteret og Norsk Regnesentral lager norsk variant. Kreftregisteret og Norsk Regnesentral lager norsk variant.

Tallknusere: – 8,9 prosent sannsynlighet for at Sarpsborg 08 rykker direkte ned

Sist oppdatert: 28. november 2019, kl. 10:43 Tallknuserne i Norsk Regnesentral har talt: Det er 74,56 prosent sannsynlighet for at...

Lokalitetsstruktur ikkje viktigast for å unngå lusepress

Å endra lokalitetsstruktur treng ikkje nødvendigvis gi mindre smittepress og overføring av lus i Hardangerfjorden.

Nordmenn har de minste mobildatapakkene i Norden

Vi har det dessuten mest travelt med å komme oss over til 5G.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR