• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

In the early fall, two new research scientists have joined our research department SAMBA; Anders Ueland Waldeland and Fredrik Lohne Aanes.

During the summer, three new research scientists have joined the research department SAND; Heidi Kjønsberg, Daniel Barker, and Audun Sektnan.

Subscribe to NR news

NR in online media

– Sprer feilinformasjon om innvandring og kriminalitet

Forskere mener Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sprer misvisende tall om innvandring og kriminalitet, melder NRK.

Kraftig kritikk av studie om hvorfor flere har diabetes 2 på Oslos østkant

Forskere kan ikke trekke slutningen at flere spisesteder med usunn mat og få treningssentre fører til mer diabetes 2 i Oslos østlige...

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for...

Dataprogrammering: Et verdensspråk ble skapt i Oslo

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Har FHF også en annen side?

I denne typen kritisk journalistikk er det viktig at også leseren er kritisk og tenker på hva som ikke står i artikkelen. For mens...

DNB hevder de aldri har skjult aksjefond i skapet - Aftenposten

DNBs forvaltere tenker så det «knaker og braker» til beste for kundene. Bankens advokat avviser påstanden om at fondskundene har fått...

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet skal vitne for DNB

Tidligere statsekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet står på vitnelisten i rettssaken, hvor Forbrukerrådet har stevnet DNB. -...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR