• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Norsk Regnesentral følger opp veksten de siste årene, og utvider driften med en kommunikasjonsansvarlig.

- I dagens uoversiktlige nyhetsbilde med mange aktører og interessemotsetninger er det viktig at forskningsmiljøene formidler sin kunnskap. Vi er meget godt fornøyde med å få tak i en så erfaren og dyktig medarbeider som Elin.

Norsk Regnesentrals masterpris i matematikk og IKT ved UiO ble for 2018 delt mellom Bjørn Skauli, Matematisk institutt, og Joakim Skjelbred Misund, Institutt for informatikk.

Bjørn Skauli fikk prisen for masteroppgaven "The Cone Conjecture for some Calabi-Yau Varieties". Veileder var John Christian Ottem ved MI.

Joakim Skjelbred Misund fikk prisen for masteroppgaven "Rapid Acceleration in TCP Prague". Veiledere var Bob Briscoe ved CableLabs Inc og Andreas Petlund ved IFI.

Norsk Regnesentral gratulerer! 

I løpet av tre uker nå i november-desember forsvarte to NR-forskere sine doktogradsavhandlinger.

Aliaksandr Hubin (SAMBA) og Jacob Skauvold (SAND) forsvarte sine avhandlinger for Ph.D.-graden ved henholdsvis Universitetet i Oslo 9. november 2018 og NTNU Trondheim 3. desember. Begge to begynte ved NR nå i høst etter at de hadde levert sine avhandlinger i statistikk.

Norsk Regnesentral gratulerer!

Subscribe to NR news

NR in online media

Her starter de et nytt forskningssenter – og trolig ny bachelorgrad – innen data science

– Vi har allerede aktivitet på høyt nivå innen dette feltet, blant annet innen datavisualisering og maskinlæring. Vi har også sterke...

Vil fange opp dødeligheten i merdene - Kyst.no

Veterinærinstituttet skal i et nytt forskningsprosjekt lage en ny portal for havbruksnæringen, der man skal få bedre oversikt av dødelighet...

Støtte til to nye forskningsprosjekter i HAVBRUK

Veterinærinstituttet leder to av de nye forskningsprosjektene som er tildelt midler gjennom HAVBRUK, Forskningsrådets viktigste virkemiddel...

– 75 prosent av institutta vil forsvinne

Forskingsrådet vil auke kravet til publiseringpoeng ved institutta. Dette kan få store konsekvensar.

Andøya Space Center samarbeider med Sundt Air

ANDØY: Andøya Space Center (ASC) og Sundt Air gruppen (SAG) har innledet samarbeid om å utvikle kapasitet på overvåkning med fly og RPAS...

GFT y Liberbank colaboran en el proyecto Finsec de la UE

La empresa GFT, que tiene una de sus sedes en Sant Cugat, está colaborando con Liberbank para la puesta en marcha de pruebas piloto del...

Norsk innsats påverka internasjonal lov om kvikksølv

Dagens konvensjon for kvikksølv kan vi i stor grad takke norsk innsats og arktisk forsking for. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR