• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Det er stor etterspørsel etter NRs kompetanse, og vi vil styrke laget. Vi trenger statistikere og forskere i maskinlæring. Også innen bildeanalyse og jordobservasjon ønsker vi flere.

"Maskinlæring og AI er i vinden som aldri før. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som deep learning er best," sier ass. direktør André Teigland.

Les mer om stillingene og hvordan du skal søke. Read more about the positions and how to apply.

 

Norsk Regnesentral beregner prognoser for antall norske gull og medaljer i OL i Pyeongchang 2018. Beregningene oppdateres og presenteres jevnlig på Dagblad TV under arrangementet.

Les mer på NRs OL-side.

Subscribe to NR news

NR in online media

– Jordkloden er eit stort eksperiment

Terje Berntsen omsetter natur til matematikk, noko han og andre klimaforskarar brukar det meste av tida si til.

Forskere skal lage nytt langtidsværvarsel for kraftbransjen

Like før jul fikk Uni Research i Bergen tildelt midler til sitt nye sesongvarslingsprosjekt. Målet er å gi pålitelige værprognoser lengre...

Beslutninger under usikkerhet

Usikkerhet er et ubehagelig begrep for de fleste – vanskelig å leve med når det skal tas viktige beslutninger, og ikke akseptabelt når det...

Skal forske på felles lusestrategi

Blue Planet har fått i oppdrag av FHF å lede et prosjekt for å vurdere hvordan koordinerte strategier kan bidra til å holde lave lusenivåer...

Stinn brakke hos Dataforeningen

Med en agenda bestående av to av de heteste temaene innen it for tiden, samlet Dataforeningen hundrevis av mennesker over hele landet

– Sprer feilinformasjon om innvandring og kriminalitet

Forskere mener Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sprer misvisende tall om innvandring og kriminalitet, melder NRK.

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo - Vegnett

Bruk av redusert hastighet vinterstid er et av flere tiltak Statens vegvesen bruker for å redusere nivået av helseskadelig svevestøv i...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR