• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Databasen over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet er populær.

- Vi inviterer til dugnad, alle som vil kan gå inn og registrere sin slekt, sier Lars Holden.

En ti år gammel artikkel om en statistisk modell er den mest siterte noensinne i bransjetidsskrift.

Norsk Regnesentral har blitt en del av Norwegian Open AI Lab.

Subscribe to NR news

NR in online media

Oversikt over ALLE avdøde nordmenn gjennom 200 år

Helseregistre, protokoller fra skifteretten, fengselsprotokoller og innrulleringer i forsvaret tas i bruk når alle som har levd i Norge...

​Flying start for SeaBee

Forskningsrådet mottok 114 søknader om økonomisk støtte i utlysningen INFRASTRUKTUR. Et av prosjektene som får midler er Norsk institutt...

Steinar Holden: – Å skriva lærebøker og artiklar for Dagens Næringsliv har mange likskapar

Steinar Holden skriv både lærebøker for den vidaregåande skulen og artiklar for Dagens Næringsliv. – Ein må jobba mykje for å få det...

Slektsgranskning er blitt enklere med nytt register

Kirkebøker, dødsannonser og fengselsprotokoller er kilder for et nytt historisk befolkningsregister. Folk flest kan finne sine forfedre,...

Nytt dataverktøy skal spå luseutviklingen

Patogen lanserer et beslutningsstøtteverktøy som skal gi bedre fiskehelse.

Vil digitalisere jusstudentene

Jusstudentene Inge Sandstad Skrondal og Christiane Hunsbedt fikk bootcamp i programmering og gjorde all koding selv når de utviklet...

Forskere lager oversikt over alle avdøde nordmenn gjennom 200 år

Nå lages en omfattende database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet. Den kan endre forskningen de neste hundre...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR