• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

- Det blir et ekstra sterkt fokus på innovasjon med forskning de neste årene 

Stillingen som sjef for anvendt forskning innen IKT er ledig, Åsmund Skomedal slutter.

«R» har blitt rikskjendis, og Solveig Engebretsen går i dybden på hvordan R blir til. 

Subscribe to NR news

NR in online media

Drones to map the entire coast of Norway

The drones, with a bird’s eye view at 100 metres, can provide a much more detailed picture of the coast. SHARE YOUR SCIENCE: Gone might be ...

– Dette er områder hvor Norge kan ta en lederposisjon

Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAI) åpner for et utstrakt samarbeid mellom næringsliv og akademia...

Ni tips til fagfellevurderinger

Fagfellevurderingene er det som skiller vitenskapelige tidsskrift fra sosiale medier, og for unge forskere kan de gi en kickstart eller ...

UiO blir vertskap for ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiOs nye senter skal bidra med økt ...

Termisk avlusing øker dødeligheten ni ganger

For første gang har forskere tallfestet hvor mye behandlingen øker dødeligheten med.

Mye forskning – lite business

Departementene må i større grad ta ansvar for å skape innovasjonsorientert forskning. Norge ligger bak på helse og samferdsel, sier Sintef-...

R har blitt rikskjendis. Hvordan lages R?

PODCAST: R bestemmer hvordan vi skal bevege oss og om vi kan gå på jobb og skole. Møt en av forskerne bak R.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR