• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Lars Holden i to nye år som styreleder av Forskningsinstituttenes Fellesarena.

Vi analyserer mesterskap og elitefotball i podcasten Sannsynligvis FOTBALL.

I dag gikk startskuddet for Data Science Lab, et nytt samarbeid som skal løfte frem oppstartsbedrifter innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og big data, i regi av Start Up Lab.

Subscribe to NR news

NR in online media

Presseinvitasjon: NVEs beredskapskonferanse Energiberedskap 2019 i Drammen 22.- 23. mai

Konferansen står i samarbeidets og kompetansens tegn. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, daglig leder i Nettalliansen Maria Rodahl...

Datapioneren Ernst Selmer gjorde Norge til en stormakt innen kryptering

Har fått et norsk forskningsenter oppkalt etter seg.

Origem da Orientação a Objetos

Lurer du på hvordan den digitale revolusjonen påvirker din hverdag?

Tirsdag 30. april kommer sjefsforsker i forskningsinstituttet Norsk Regnesentral, Kristin S. Fuglerud, til Son kulturkirke. Kristin S....

DNB får Big Insight

Algoritmer, kunstig intelligens og big data skal bidra til å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet blant DNBs kunder. Nå utvikles...

Algoritmer skal avsløre svindlerne

Smarte forskere, big data og nye algoritmer skal hjelpe Gjensidige med å avsløre svindel. Alt for å gjøre prosessene enklere for de ærlige...

162 nye navn som skal styre pengestrømmen til forskning

Forskning. Forskningsrådet har oppnevnt medlemmer til sine 15 nye porteføljestyrer. Av de 15 lederne er 8 kvinner, mens 45 av de 162 nye...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR