• Bokmål
  • English

Sitemap

News archive

News archive

NR news

Pages

Anders Løland med podcastgjest Kenth Engø-Monsen

Da coronaviruset kom visste seniorforsker Kenth Engø-Monsen i Telenor Research hva han måtte gjøre.

Glade for tildeling av SFI-deltagelse

- Det blir et ekstra sterkt fokus på innovasjon med forskning de neste årene 

Solveig Engebretsen er første gjest i den nye podcastserien, der Anders Løland er programleder.

«R» har blitt rikskjendis, og Solveig Engebretsen går i dybden på hvordan R blir til. 

- Skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og personvern er et hett tema nå, sier Pierre Lison.

Åsmund Skomedalsmund Skomedal slutter i jobben som forskningssjef for DART. Foto: NR

Stillingen som sjef for anvendt forskning innen IKT er ledig, Åsmund Skomedal slutter.

Norsk Regnesentral opprettholder driften i unntaksfasen med Koronasmitte, men våre ansatte kommer for det meste til å jobbe hjemmefra de neste ukene.

Solveig Engebretsen.

Doktorgraden hennes er plutselig blitt veldig aktuell, nå er Solveig Engebretsen i full gang med å beregne smitteveier for det nye Koronaviruset.

Noen av de kvinnelige forskerne i SAMBA

Vår assisterende forskningssjef er kåret til en av Norges femti fremste teknologikvinner.

Happy colleagues from the department of SAMBA

- Our competence is very sought after, and we start the year with increasing the staff, André Teigland says.

Pages

Subscribe to NR news
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR