• Bokmål
  • English

Sitemap

News archive

News archive

NR news

Pages

Marie Lilleborge

Marie Lilleborge forsvarte 13. januar 2017 si avhandling «Efficient Information Gathering in Discrete Bayesian Networks» for graden ph.d. Doktorgradsarbeidet vart utført ved «Statistics for innovation», eit Senter for forskningsdriven innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

Olac Nikolai Breivik

16. desember 2016 forsvarte NRs forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness"  ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

PhD fellow Nina Schuhen.

Nina Schuhen joined our research department SAMBA December 1, 2016 as a PhD fellow.

Kristoffer Herland Hellton joined our research department SAMBA November 1, 2016.

Veiskilt i flere retninger. Foto: iStock.

7. november 2016 offentliggjorde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for et universell utformet samfunn og tar også opp spørsmålet hvordan handlingsrommet ser ut for å oppnå universell utforming i sammfunnet.

Rapporten ble utarbeidet i fellesskap av Norsk Regnesentral og Jan Dietz og er avsluttende leveranse i prosjektet Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025.

Deltakere på Big Insight-dagen 2016

Big Data-analyse er så mye mer enn å trykke på en knapp. Det krever gjennomtenkte prosjekter og detaljert modellering. Det fikk vi til fulle demonstrert under SFI-en Big Insights årlige Big Insight Day.

Telenor hadde velvillig stilt flotte lokaler til disposisjon for 80 deltakere. Metodisk bundet sammen av senterleder Arnoldo Frigessi, fikk vi se hvordan Big Insight bidrar til innovative løsninger hos vidt forskjellige partnere som DNB, Gjensidige, ABB, DNV-GL, Hydro Energi, Telenor, NAV, Skatteetaten, OuS, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet. Se Big Insights sider.

Peder Aursand

Peder Aursand joined our research department DART October 1, 2016.

Aslak W. Bergersen og Solveig Engebretsen

dagen@ifi 13. oktober 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Solveig Engebretsen (Matematisk institutt) og Aslak Wigdahl Bergersen (Institutt for informatikk) . Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv, and Ingrid Aarnes.

During the summer, three new research scientists have joined SAND; Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv, and Ingrid Aarnes.

Pages

Subscribe to NR news
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR