• Bokmål
  • English

Sitemap

News archive

News archive

NR news

Pages

Pierre Lison and Olav Nikolai Breivik

NR continues to strengthen the staff. After the summer holliday, two new research scientists have joined our research department SAMBA; Pierre Lison and Olav Nikolai Breivik.

Logo Six Securities Services

As an independent expert, the Norwegian Computing Center (Norsk Regnesentral, NR) has during the last year performed a validation of a Risk Management Software (RMS) for the Swiss company SIX Securities Services.

BigInsight logo

Den formelle åpningsseremonien for de to sentrene for forskningsdrevet innovasjon, BigInsight og SIRIUS, ble avholdt 19. mai ved statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Dilek Ayhan og administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

I en verden av Big Data griper begge sentrene muligheten til å oppnå en bedre utnyttelse av dataene; BigInsight ved å fokusere på analyse av store mengder med komplekse data for å oppnå mer kunnskap, og SIRIUS ved å utvikle og bruke ny teknologi som kan gjøre det lettere å få tilgang til de rette dataene.

UEFA Euro 2016 Logo

In cooperation with 100% Sport, the Norwegian Computing Center has calculated all the teams' chances in this year's European Soccer Championship.

The probabilities will be updated every day during the championship at em.nr.no.

Benjamin A. Bjørnseth. Foto: Kai T. Dragland/NTNU.

Under IMEs prisutdeling 9. mars 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk for studieåret 2014/2015 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet delt ut. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Prisen i år gikk til Benjamin Andreassen Bjørnseth for masteroppgaven ”Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”. Han utførte sitt ­arbeid ved ­Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.
 

Martin Jullum

NRs forsker Martin Jullum forsvarte 1. april 2016 sin avhandling "New focused approaches to topics within model selection and approximate Bayesian inversion" for graden ph.d. Dr.gradsarbeidet ble utført ved "Statistics for innovation", Senter for forskningsdrevet innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

Magne Aldrin

Norwegian Computing Center’s probability calculations for the European Football Championship (Euro 2016) have been featured in the online edition of the popular science magazine Significance, published by the Royal Statistical Society and the American Statistical Association.

Read the interview.

Norges forskningsråd har gjennomført en evaluering av alle de teknisk-industrielle instituttene. NR er ett av 18 miljøer som er evaluert, og NR får en meget positiv evaluering. NRs adm. direktør Lars Holden er godt fornøyd med evalueringen.

Charcoal kilns in Lesja, photography and laser image

NR Researchers Arnt-Børre Salberg and Øivind Due Trier are now using deep learning for semi-automatic detection of charcoal kilns from airborne laser scanning (ALS) data. Preliminary results indicate that this is very effective compared to traditional pattern recognition methods.

With deep learning, 85% of the kilns are detected, with only 10% false positives in addition. With traditional pattern recognition on similar problems, the correct classification rate was lower, and the number of false positives was orders of magnitude higher.

Pages

Subscribe to NR news
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR