• Bokmål
  • English

Sitemap

Elin Ruhlin Gjuvsland ansatt som kommunikasjonsrådgiver

Elin Ruhlin Gjuvsland ansatt som kommunikasjonsrådgiver

 
Administrerende direktør i Norsk Regnesentral, Lars Holden, sier ansettelsen av Gjuvsland er et ledd i å profesjonalisere den eksterne kommunikasjonen, og kommer som et resultat av en betydelig vekst i NRs forskningsoppdrag.

Administrerende direktør for Norsk Regnesentral Lars Holden, og Elin Ruhlin Gjuvsland, nyansatt kommunikasjonsansvarlig.

 

- I dagens uoversiktlige nyhetsbilde med mange aktører og interessemotsetninger er det viktig at forskningsmiljøene formidler sin kunnskap. Vi er meget godt fornøyde med å få tak i en så erfaren og dyktig medarbeider som Elin

- Kraftig vekst

NR er Norges største og mest erfarne aktør innen maskinlæring og anvendt statistisk modellering. Disse feltene er grunnleggende for de aller fleste anvendelser som i dag markedsføres under begrepet Kunstig intelligens eller AI. NR jobber med anvendt statistikk og maskinlæring innenfor bank/finans, marin sektor, petroleum, miljø og klima, jordobservasjon, helse, offentlig sektor og IKT-sikkerhet.

- Selv om NR er i kraftig vekst kan det være utfordrende å få alle deler av markedet til å forstå realistiske muligheter og begrensninger for nye AI-løsninger, forteller André Teigland, assisterende direktør for NR og forskningssjef for avdelingen SAMBA.

- Det er ikke slik at bare man har masse data, så får man perfekte prognoser. Man må også forstå tilfeldighetens evne til å danne mønstre som ikke nødvendigvis vil gjenta seg i fremtiden. Elin får en viktig oppgave i å hjelpe oss med å få enda bedre frem betydningen av vår kompetanse i denne spennende utviklingen, sier André Teigland.

- Noe av det mest spennende om dagen

Elin Ruhlin Gjuvsland har lang og bred erfaring fra mediebransjen, fra NRK, TV2 og Dagbladet.

- Jeg liker å jobbe med viktig kunnskap, og sånn sett er miljøet i NR en gullgruve. Jeg har lang erfaring å gjøre vanskelig stoff lettere tilgjengelig, og vil bidra til å få NRs forskning frem i lyset.

- Og så er det utrolig gøy å få lov til å jobbe så tett på maskinlæring, noe av det mest spennende som skjer innen teknologi om dagen. Jeg ser viktigheten av at de tunge forskningsmiljøene synes i denne utviklingen, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier hun.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR