• Bokmål
  • English

Sitemap

Jens Christian Wahl fikk Aktuarprisen 2019.

Jens Christian Wahl fikk Aktuarprisen 2019.

Aktuarmiljøet ikke er spesielt stort, og Jens Christian forteller at dette er en pris han har vært oppmerksom på. Han sier det er stas å få prisen:
- Det er veldig kjekt å få anerkjennelse for noe jeg har arbeidet hardt med og brukt mye tid på.

Jens Christian ble uteksaminet med aktuarkompetanse ved Universitetet i Bergen sommeren 2018.
 
Bård Støver, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, anbefalte Wahl til prisen. I tildelingen heter det: 
"Wahls mastergrad har tittelen "Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models". Dette er modeller som typisk kan benyttes innen risikostyring av en portefølje innen finans. Jens fikk toppkarakter på oppgaven og har hatt særdeles gode resultater i studiet forøvrig."
 
Prisen deles ut av Den Norske Aktuarforening, og er på totalt 25.000 kr. Jens Christian deler prisen med en annen nyutdannet aktuar fra UiO.
Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge, og ble stiftet 11. juli 1904.
 
Om aktuar
En aktuar jobber med forsikringsmatematikk.
Uttrykket kommer fra det latinske actuarius, som betegner en som skriver raskt, og ble brukt om skrivere ved det romerske senat.
De fleste aktuarer jobber i et forsikringsselskap eller konsulentselskap.
Det er flere typer aktuarer; livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringsselskap, finansaktuar som jobber med finansmatematikk. I tillegg kommer de som arbeider som aktuarkonsulenter (Wikipedia). 
 
 
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR