• Bokmål
  • English

Sitemap

Holden gjenvalgt som styreleder for FFA

Holden gjenvalgt som styreleder for FFA

Lars Holden er gjenvalgt som styreleder av Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA), en samarbeidsorganisasjon for mange selvstendige forskningsinstitutter.

Lars Holden er til daglig administrerende direktør for Norsk Regnesentral (NR), og valget er en anerkjennelse av NR som forskningsmiljø.

Vervet gir Norsk Regnesentral en betydelig profilering og et viktig kontaktnett, mener Holden:

- Flesteparten av NRs forskningsprosjekter skjer i samarbeid med andre forskningsmiljøer, da er det en fordel med et stort kontaktnett i alle deler av forskningssystemet.

 

Unik innsikt

Han mener styrelederjobben gir en spesiell kunnskap om forskningssektoren.

- En vesentlig del av styrejobben er kontakt med andre forskningsmiljøer både i instituttsektoren og UH-sektoren, Forskningsrådet, departementer og møter med regjeringen og Stortinget. Jeg får en unik innsikt i bevilgninger fra Forskningsrådet og departementer, samt erfaringer fra samarbeid mellom ulike organisasjoner og forskningsetikk, sier Holden.

 

Norsk Regnesentral jobber med metodeutvikling innen statistikk og IKT, som brukes innen mange ulike anvendelser.

Holden er valgt for en ny periode på to år. I tillegg til styreledervervet i FFA er Holden er medlem av Forskningsrådet porteføljestyre for Muliggjørende teknologier, som ble oppnevnt tidligere i vår.

 

For more information contact:

Fakta: 

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

  • Interesseorganisasjonen for alle instituttene med basisbevilgning gjennom Forskningsrådet. 
  • 46 selvstendige forskningsinstitutt
  • Tilsammen 6.300 årsverk
  • Jobber for bedre rammebetingelser for forskningsinstituttene
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR