• Bokmål
  • English

Sitemap

- Det er viktig at de beste miljøene i Norge jobber sammen

- Det er viktig at de beste miljøene i Norge jobber sammen

 

Norsk Regnesentral har blitt en del av Norwegian Open AI Lab. - Vi er både konkurrenter i samme marked og samarbeidspartnere, og det driver området fremover. Det er viktig at de beste miljøene i Norge jobber sammen og utvikler AI i fellesskap, sier André Teigland, assisterende direktør ved NR. 

 

Norsk Regnesentral er, sammen med Norges Handelshøyskole, Sticos, Trønderenergi, noen av de nye partnerne som ble annonsert under konferansen "AI Challenge -  the future of artificial intelligence" i går.

Norwegian Open AI Lab er et forskningssenter ved NTNU som forsker på kunstig intelligens, big data og nærliggende teknologier. Senteret ble etablert i 2017 sammen med Telenor og Sintef, under navnet Telenor- NTNU AI Lab. Siden oppstarten er listen over partnere utvidet, og navnet endret til Norwegian Open AI Lab (NAIL), for å synliggjøre ambisjonen om å være et åpent og inkluderende initiativ. 

Ny spisskompetanse

- Våre nye partnere vil bidra med spisskompetanse og lang erfaring innen en rekke områder som vil styrke Norwegian Open AI Lab. De vil bidra med nye perspektiver, applikasjonsområder og utfordringer fra flere fagområder og sektorer. De vil utfylle kunnskapen og kompetansen som vi allerede sitter på, og gjøre fagmiljøet vårt enda sterkere, sier Ole Jakob Mengshoel, direktør for NAIL.

- Partnerne i dette samarbeidet supplerer hverandre, og vi i NR er tydelige på at vår ambisjon er å opprettholde og styrke vår posisjon i det kommersielle oppdragsmarkedet. NRs tyngde er statistisk modellering og maskinlæring. Dette er kjernen i moderne AI-løsninger, sier Teigland.

De øvrige partnerne i NAIL er DNB, DNV GL, Equinor, Kongsberg Sintef og Telenor.

Norsk Regnesentral er aktiv i flere samarbeid på AI-feltet som Startuplab og NAINE, og leder også BigInsight.

For more information contact:

FAKTA: 

Startuplab

Norges største teknologi-inkubator med utgangspunkt i innovasjonsmiljøet i Forskningsparken, tilknyttet i Universitetet i Oslo. Har i dag over 60 aktive selskaper og har siden oppstarten støttet over 260 selskaper, og forvalter 200 millioner kroner som investeres i teknologibaserte oppstartsselskaper. (Wikipedia).

 

NAINE

Som hovedformål å koordinere de norske AI-initiativene mot Europa. NAINE er åpent for alle i Norge som jobber på AI-feltet, og som er interesserte i nasjonalt og europeisk samarbeid, både innenfor forskning og applikasjoner, og også på tvers av akademia og industri.

 

BigInsight

Et senter for fremragende forskning ledet av Norsk Regnsentral, skapt for å møte løftet om den store datarevolusjonen. Senteret produserer analytiske verktøy for å trekke ut kunnskap fra komplekse data.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR