• Bokmål
  • English

Sitemap

Forsvarte doktorgradsavhandlingen på en glimrende måte

Forsvarte doktorgradsavhandlingen på en glimrende måte

 

Engebretsen forsvarte doktorgraden «Contributions to network science in public health», Lille auditoriet på Domus odontologicden den 25.november.

 

Doktoravhandlingen hennes hører inn under Institutt for basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

- Solveig har sett på statistiske metoder knyttet til data i nettverk. Dette er en uvanlig datatype i statistikk, men viktig for noen anvendelser, sier Lars Holden, administrerende direktør for Norsk Regnesentral. Og legger til: - Hun forsvarte avhandlingen sin på en glimrende måte.

Engebretsen, som nå er ansatt som forsker ved Norsk Regnesentral, har utviklet nye måter å bruke statistiske metoder for nettverk på. Det kan vise seg å bli nyttig i fremtidige prosjekter, forteller Holden: - Slike data vil bli mer og mer vanlige i smittespredning, men også i helt andre områder som markedsføring. Metodene Engebretsen har utviklet og erfaringen hun har fått, vil være svært nyttig i studier med denne typen data.

Den unge forskeren har sett på smertetoleranse for ungdommer, og funnet ut at smertetoleransen er avhengig av sosiale nettverk. Hun har også brukt data i nettverk til å studere spredning av influensasmitte, og dermed vist hvordan vi kan bruke mobildata til å estimere spredning. 

 

 

Bedømmelseskomitéen bestod av: 

Første opponent: Professor Tom Britton, Department of Mathematics, Stockholm University, Sweden
Andre opponent: Professor Vittoria Colizza, Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health, Sorbonne University, France
Tredje opponent og leder av komitéen: Post doktor Fellow Ernst Kristian Rødland, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 
Professor Tron Anders Moger, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, ledet disputasen, og hovedveileder var professor II Birgitte Freiesleben de Blasio, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR