• Bokmål
  • English

Sitemap

NR inviterer til påfyll

NR inviterer til påfyll

Nytt år, nye sjanser. Denne gjengen står klare til å gi deg det du trenger av faglig påfyll, med to forskjellige kurs innen statistikk.

 

Glade kursholdere. Fra venstre: Annabelle Redelmeier, Anders Løland, Hanne Rognebakke og Kristoffer Herland Hellton.

 

Den 29. januar er det klart for "Introduksjon til R; verktøy for statistisk analyse og maskinlæring"

R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger, eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio.

Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på "Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag", og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kurset omhandler datatyper og definisjon av variabler, behandling av data, deskriptiv statistikk og presentasjon av data, script og funksjoner, regresjon og prediksjon.

Hanne Rognebakk og Annabelle Redelmeier er kursholdere. 

 

 

 

Den 30. januar holder vi kurset "Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag"

Dette kurset gir en innføring i statistisk modellering og maskinlæring. 

Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå analyser utført av andre, og et grunnlag for å utføre analyser selv. Kurset egner seg godt som et oppfrisknings- og fornyingskurs for deg som har hatt statistikk-kurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Vi tar for oss hva statistisk modellering og maskinlæring er, innsamling av data, spredning, sannsynlighetsfordelinger, korrelasjon og kausalitet, lineær regresjon og logistisk regresjon, beslutningstrær og random forest-metoden, nevrale nett og hovedprinsippene i dyp læring - og vi gir en kort innføring i Monte Carlo-simulering. Intet mindre. 

Anders Løland og Kristoffer Herland Hellton er kursholdere.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR