• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Det er stor etterspørsel etter NRs kompetanse, og vi vil styrke laget. Vi trenger statistikere og forskere i maskinlæring. Også innen bildeanalyse og jordobservasjon ønsker vi flere.

"Maskinlæring og AI er i vinden som aldri før. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som deep learning er best," sier ass. direktør André Teigland.

Les mer om stillingene og hvordan du skal søke. Read more about the positions and how to appy.

 

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

In the early fall, two new research scientists have joined our research department SAMBA; Anders Ueland Waldeland and Fredrik Lohne Aanes.

Subscribe to NR news

NR in online media

Stinn brakke hos Dataforeningen

Med en agenda bestående av to av de heteste temaene innen it for tiden, samlet Dataforeningen hundrevis av mennesker over hele landet

– Sprer feilinformasjon om innvandring og kriminalitet

Forskere mener Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sprer misvisende tall om innvandring og kriminalitet, melder NRK.

Kraftig kritikk av studie om hvorfor flere har diabetes 2 på Oslos østkant

Forskere kan ikke trekke slutningen at flere spisesteder med usunn mat og få treningssentre fører til mer diabetes 2 i Oslos østlige...

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for...

Dataprogrammering: Et verdensspråk ble skapt i Oslo

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Har FHF også en annen side?

I denne typen kritisk journalistikk er det viktig at også leseren er kritisk og tenker på hva som ikke står i artikkelen. For mens...

DNB hevder de aldri har skjult aksjefond i skapet - Aftenposten

DNBs forvaltere tenker så det «knaker og braker» til beste for kundene. Bankens advokat avviser påstanden om at fondskundene har fått...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR