• Bokmål
  • English

Sitemap

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2013

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2013

Stein-Olav Hagen Davidsen vant NRs masterpris 2013 ved NTNU

Masterprisvinnner Stein-Olav Davidsen og NRs adm. direktør Lars HoldenNorsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU, og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2012/våren 2013. I år gikk prisen til Stein-Olav Hagen Davidsen for hans masteroppgave "Nonlinear integro-differential Equations. Numerical Solutions by using Spectral Method". Han utførte sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag (IMF) med professor Espen Robstad Jakobsen som veileder.

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK og ble delt ut på IMEs velferdsarrangement 30. oktober 2013 av NRs adm. direktør Lars Holden. Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren.

Juryens begrunnelse:

"I masteroppgaven "Nonlinear integro-differential Equations. Numerical Solutions by using Spectral Methods" har Stein-Olav Hagen Davidsen satt opp, analysert, implementert og testet spektral-metoder for en stor klasse av ikke-lineære, ikke-lokale konveksjons-diffusjonslikninger. Teorien for slike likninger er ny og teknisk krevende, og enn så lenge er det gjort lite forskning med tanke på å løse slike ikke-lokale likninger numerisk. Spektral-viskositetsmetoder som Davidsen har studert er godt egnet for ikke-lokale ligninger og trolig de mest effektive som finnes i faglitteraturen for ikke-lineære ligninger.

Oppgaven er godt skrevet. Et nytt konvergensresultat (en ikke-triviell generalisering av et tidligere resultat) krever et meget avansert teknisk bevis som benytter teknikker fra en rekke ulike matematiske områder. I tillegg til å analysere metodene har Davidsen også implementert metodene i et veldokumentert Matlab-bibliotek, med enkelte hastighetskritiske komponenter implementert i C++. Implementasjonen er meget godt håndtverk. Resultatene i oppgaven er nye og planlegges publisert i et godt tidsskrift for numerisk analyse."

Juryen ved NTNU 2013

  • Professor Håkon Tjelmeland (leder)
  • Førsteamanuensis Magnus Lie Hetland (nestler)
  • Førsteamanuensis Kristian Gjøsteen (representant for IMF)
  • Professor Svein Erik Bratsberg (representant for IDI)

Les miniintervju med prisvinner Stein-Olav Davidsen.

Martin Jullum vant NRs masterpris 2013 ved UiO

Martin Jullum og Lars HoldenNorsk Regnesentral innstiftet i 2009 en årlig pris for beste mastergradsoppgave ved Institutt for informatikk (IFI) og Matematisk institutt (MI), og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2012/våren 2013. I år gikk prisen til Martin Jullum for oppgaven "Focused Information Criteria for Selecting among Parametric and Nonparametric Models". Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt, og veileder har vært professor Nils Lid Hjort.

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK og ble delt ut på dagen at ifi 31. oktober 2013 av NRs adm. direktør Lars Holden. Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren.

Juryens begrunnelse:

"Jullums masteroppgave representerer et viktig og omfattende bidrag innenfor metoder for modellvalg, et sentralt og aktuelt tema innen matematisk statistikk. Jullums hovedbidrag er en ikketriviell utvidelse av fokuserte modellvalgsmetoder til å omfatte sammenligning av både parametriske og ikkeparametriske modeller. Slike modellvalgsmetoder har tidligere vært utviklet for sammenligning av rent parametriske modeller, og spesielt for nøstede parametriske modeller. Jullums metodikk medfører i tillegg at man nå også kan sammenligne ikke-nøstede parametriske modeller via fokuserte kriterier.

Jullum har levert en imponerende  og innholdsrik masteroppgave som demonstrerer stor faglig modenhet, dyp innsikt i statistiske problemer, mestring av avanserte matematiske verktøy, og evne til å koble metode og teori med interessante og relevante anvendelser gjennom utvikling av nødvendig programvare. Resultatene vil opplagt lede til flere artikler i internasjonale tidsskrifter. Sensor Thore Egeland (professor v/UMB) har sensurert masteroppgaver ved norske universiteter i 25 år, og skriver i sin uttalelse at ‘Jullums oppgave er den som har imponert meg mest så langt’."

Juryen ved UiO 2013

  • Professor Geir Ellingsrud (MI)
  • Professor Fritz Albregtsen (IFI)
  • Professor Ingrid Glad (MI)
  • Professor Michael Welzl (IFI)

Les miniintervju med prisvinner Martin Jullum.

Miniintervju med prisvinnner Stein-Olav Davidsen

1) NRs masterpris blir delt ut for femte gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Svar: Det er en stor ære for meg å motta NR-prisen, så jeg er veldig stolt. Det er utrolig kjekt å få
anerkjennelse for arbeidet som jeg har gjort.  Det er også artig å vite at det er noen andre som har lest
oppgaven min og at den forhåpentligvis kan ha betydning for andre som jobber med det samme fagfeltet.
 
2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Svar: Jeg er 24 år gammel, kommer fra Bergen, men bor i Oslo. På fritiden liker jeg å seile og spille squash.
Jeg har studert i Trondheim i 5 år på sivilingeniørstudiet i fysikk og matematikk med studieretning
industriell matematikk. Jeg har alltid hatt interesse for matematikk, og i løpet av studiene ble jeg også
interessert i blant annet finans og anvendelsene av matematikk i finans. Jeg så at veilederen min, Espen
Jakobsen, hadde noen spennende oppgaver innen dette feltet, og jeg valgte å skrive prosjektoppgave om
numerisk løsning av en ny klasse opsjonsprisingslikninger. Dette førte meg inn på studiet av integro-
differensielle (ikkelokale) likninger. På masteren var det en naturlig generalisering å gå fra det lineære
tilfellet i opsjonsprisingsverdenen til det mer generelle, ikke-lineære tilfellet.
 
3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Svar: Gjennom prosessen med å strukturere og gjennomføre masteroppgaven lærte jeg utrolig mye. Jeg
visste på forhånd at den var krevende, ettersom det er gjort lite arbeid på området og
oppgavebeskrivelsen var ganske fri, men jeg likte å ta en utfordring. Det gjorde at jeg måtte være litt
kreativ og finne frem til ressurser og kilder som jeg trengte på egenhånd, som jeg tror er gode egenskaper
i arbeidslivet. I ettertid tror jeg at jeg lærte mest fra å ha muligheten til å definere problemstillingene og hva
jeg skulle fokusere på selv. 

Nå har fått oppgaven litt på avstand, og jeg har fått reflektert mer på den. Jeg har forstått enda flere ting
nå enn da jeg holdt på med den etter å ha lest gjennom den flere ganger og satt den i sammenheng med
andre kilder. Jeg ser at resultatene er veldig relevante i anvendelser, og hadde hatt lyst å se at dette kom
til uttrykk i flere industrielle produkter. Jeg har lekt med tanken på å bruke programvaren min til å forsøke
å finne riktigere opsjonspriser på reelle markedsdata, for eksempel. Samtidig ser jeg at det er fortsatt mye
upløyd mark og mange emner som kunne vært forsket videre på. Jeg skal også jobbe videre sammen
med Espen Jakobsen med sikte på å få publisert en artikkel om arbeidet.
 
4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Svar: Nå jobber jeg som konsulent i McKinsey&Company. Jeg hadde sommerjobb her for to år siden og
bestemte meg for at jeg ville fortsette å jobbe i selskapet. Kanskje kommer jeg tilbake til forskning med tid
og stunder.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil
bruke prispengene til?

Svar: Jeg har ikke bestemt meg helt ennå, men jeg tror jeg skal kjøpe meg en god flaske vin og tenke ut en
klok plassering av pengene.
 

Miniintervju med prisvinnner Martin Jullum

1) NRs masterpris blir delt ut for femte gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Svar: Det er en stor ære å bli tildelt en slik pris; dette er noe jeg setter svært høyt. De mange lange dagene føles nå enda mer velanvendte. Jeg synes for øvrig det er veldig flott at NR har opprettet en slik pris – det er nok en god motivasjon for mange.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Svar: Jeg er 25 år, kommer fra Halden, men har bodd de siste 6 årene i Oslo. Jeg startet på en bachelor i matematikk og økonomi ved UiO, men fant etter hvert ut at samfunnsøkonomi ikke var så rasende festlig. Etter et par kurs med statistikk/dataanalyse så ble jeg imidlertid «hekta» på statistikk og penslet meg derfor mer over i den retning mot slutten av bachelorgraden. På master ble det så matematisk statistikk for alle penga.

Ellers bruker jeg store deler av fritiden min på den særeste formen for orientering – presisjonsorientering.

Oppgaven min omhandler statistisk modellvalg, mer spesielt fokusert modellvalg. Ideen med fokuserte modellvalgsrutiner er at man tar hensyn til hva hensikten med å studere datasettet er. Klassiske modellvalgskriterier velger samme modell uavhengig av hva slags populasjonsstørrelse man ønsker å estimere, mens fokuserte rutiner åpner for at ulike modeller kan gjøre den beste estimeringsjobben når det fokuseres på estimering av ulike størrelser selv med det samme datasettet. Ideen har tidligere ledet til modellvalgskriterier som håndterer nøstede klasser med rent parametriske modeller. Min oppgave legger lignende ideer til grunn for å komme fram til nye modellvalgskriterier som tillater sammenligning av både ikke-nøstede parametriske modeller og ikke-parametriske modeller i en del forskjellige situasjoner. Jeg har også gått mer dybden og studert teoretiske egenskaper for hovedkriteriet mitt, og skrevet R-funksjoner som tar seg av valget av modell basert på de utviklede kriteriene som jeg håper er brukervennlige.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Svar: Da jeg startet på master hadde jeg ingen planer om å gå videre innen akademia, og så derfor masteroppgaven som en av få muligheter for å gjøre et stykke skikkelig grundig forskning. Samtidig ønsket jeg å gjøre noe som kunne brukes til noe. Etter kort betenkningstid kom jeg fram til at Nils Lid Hjort med sin ekspertise innen modellvalg og teoretisk statistikk måtte være den optimale veileder for en slik oppgave.

Jeg var ikke så veldig fornøyd med en gang jeg hadde levert da det ble litt for liten tid til å polere på skrivingen mot slutten, men det inntrykket endret seg ganske fort. Jeg er nå godt fornøyd med oppgaven og de resultatene jeg har kommet fram til. Da jeg startet hadde jeg aldri sett for meg at oppgaven skulle bli så omfattende som den endte opp med å bli.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Svar: Siden forskning ga mersmak og sjansen bød seg, startet jeg direkte på en doktorgrad i statistikk ved UiO. Her har jeg Odd Kolbjørnsen (NR) og Nils Lid Hjort (UiO) som veiledere og jobber dels med et prosjekt tilknyttet masteroppgaven og dels med approksimasjonsmetoder for Bayesiansk analyse av inversproblemer motivert fra oljeleting.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

Svar: Da jeg i grunnen har det jeg trenger, har jeg så vidt vært innom tanken å sette alt på et tall i rulett, men jeg ender nok opp med å la det godgjøre seg på konto til jeg finner et mer fornuftig bruksområde :-)

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR