• Bokmål
  • English

Sitemap

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2014

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2014

Kristoffer Varholm vant NRs masterpris 2014 ved NTNU

André Teigland og Kristoffer VarholmNorsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU, og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2013/våren 2014. I år gikk prisen til Kristoffer Varholm for hans masteroppgave "Water waves
with compactly supported vorticity"
. Han utførte sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag (IMF) med professor Mats Ehrnström som veileder.

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK og ble delt ut på IMEs prisutdeling 16. april 2015 av NRs ass. direktør André Teigland. Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren.

Juryens begrunnelse:

”I masteroppgaven “Water waves with compactly supported vorticity” gir Kristoffer Varholm først en historisk oversikt over problemene knyttet til en matematisk beskrivelse av vannbølger og matematisk løsning av observerte fenomen. Dette historien omfatter arbeider av Euler fra 1757, fulgt av arbeider av Lagrange og Laplace og via Cachy og Russel til Stokes banebrytende arbeid rundt 1880. Etter denne historiske beskrivelsen gir Varholm en grundig og velskrevet innføring i bakgrunnsmaterialet fra funksjonalanalyse, bifurkasjonsteori og kompleks analyse han trenger for å gå løs på problemene knyttet til rotasjon i vannmassene under reisende bølger.

I et nytt arbeid av Shatah, Walsh og Zeng fra 2013, viser de at det eksisterer punktvirvler på uendelige dyp. Det er dette resultatet som på en elegant og teknisk krevende måte blir generalisert av Varholm til også å gjelde når dybden på vannmassene er begrenset. Bølgenes egenskaper dersom dette skjer, blir grundig studert, og det påvises at disse egenskapene avhenger vesentlig av punktvirvelens posisjon i vannsøylen.

Dette utmerkede resultatet til Varholm vil føre til en publikasjon i et anerkjent matematisk tidsskrift. Arbeidet som er lagt ned i denne masteroppgaven, vil være en meget god basis for å starte på et doktorgradstudium. Med grunnsteinen i en avhandling allerede på plass, vil dette være starten på en lysende matematisk karriere.”

Juryen ved NTNU 2014

  • Professor Svein Erik Bratsberg (IDI), leder
  • Professor Håkon Tjelmeland (IMF)
  • Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg (IDI)
  • Professor Sverre Smalø (IMF)

Miniintervju med Kristoffer Varholm

1) NRs masterpris blir delt ut for sjette gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Det var veldig gøy å vinne prisen! Jeg hadde jo hørt om den før, men det er jo ikke noe man kan gå inn for å vinne. Den henger definitivt høyt. Det var en hyggelig overraskelse etter å ha brukt mye tid og krefter på å skrive masteroppgave.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Jeg er 24 år, og kommer opprinnelig fra Tønsberg. Jeg begynte på sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk ved NTNU i 2009, og valgte studieretningen industriell matematikk, da jeg raskt innså at jeg var mer interessert i matematikk. Det valget har jeg veldig fornøyd med.

Temaet for oppgaven ble utarbeidet i samarbeid med min veileder, Mats Ehrnström. Jeg synes vannbølger er interessant, og det er mer "anvendt" enn mye annen matematikk. Det var viktig for meg. Det meste av forskningen på vannbølger har vært på bølger uten rotasjon, da disse er enklere å jobbe med. De siste ti årene har dette endret seg. I min masteroppgave, med tittelen "Water waves with compactly supported vorticity", ser jeg på løsninger av Eulerlikningene som beskriver bølger med såkalte punktvirvler. Disse har en virvel, men ingen rotasjon utenfor denne virvelen.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Da jeg begynte på oppgaven var det på ingen måte opplagt hva som var mulig eller ikke. Man starter å skrive, og fortsetter i de retningene som gir resultater. Noen av disse var overraskende. I ettertid er det utrolig å se tilbake på hvor mye man kan få gjort på et halvt år. Det var mer å finne enn jeg hadde trodd på forhånd.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Jeg leverte masteroppgaven i slutten av juni, og begynte som stipendiat ved NTNU i august. Overgangen ble derfor ikke så veldig stor! Det var nok under skrivingen av prosjekt- og masteroppgave at jeg virkelig bestemte meg for å fortsette på en doktorgrad. Planen er å blant annet forske videre på det samme jeg gjorde i masteroppgaven, da det fortsatt er flere løse tråder.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

Foreløpig har jeg ikke lagt noen konkrete planer om hva jeg skal bruke pengene til, men de kommer godt med. Jeg skal nok finne noe fornuftig å bruke dem på.

Lars Simon vant NRs masterpris 2014 ved Universitetet i Oslo

Lars SimonNorsk Regnesentral innstiftet i 2009 en årlig pris for beste mastergradsoppgave ved Institutt for informatikk (IFI) og Matematisk institutt (MI), og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2013/våren 2014. I år gikk prisen til Lars Simon for oppgaven "A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains". Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt, og veileder har vært professor Erlend Fornæss Wold.

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren.

Juryens begrunnelse:

"Komiteen for NRs pris til beste masteroppgave i matematikk og informatikk for høsten 2013 og våren 2014 har gått grundig gjennom de nominerte arbeidene, og har fattet følgende enstemmige beslutning:

Lars Simon får NRs masterpris 2013-14 for masteroppgaven 'A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains'.

​Simons masteroppgave representerer et viktig og omfattende bidrag til teorien om komplekse funksjoner av flere variable. Dette er et sentralt område av matematikken, og Simons bidrag ligger i et av områdets tyngdepunkter. En viktig del i denne teorien er studiet av en viss type undermengder og deres randpunkter. Et  kjent resultat av Forsternic om disse randpunktene spiller en stor rolle i teorien og har en rekke vikti​ge konsekvenser. Simon videreutvikler dette resultatet på en høyst ikketriviell måte.

Lars Simon har levert en imponerende, velskrevet og innholdsrik masteroppgave. Han viser stor faglig modenhet  og dyp innsikt i problematikken oppgaven dreier seg om. Det er tydelig at han behersker stoffet, og i arbeidet  viser han en overordnet og prinsipell forståelse samtidig som han løser en serie kompliserte kombinatoriske og tekniske utfordringer. 

Resultatene i oppgaven er originale og klart publiserbare i tidsskrifter på høyt nivå, og de vil kunne utgjøre en signifikant del av en Ph. D-avhandling."

Juryen ved UiO 2014

  • Professor Fritz Albregtsen (IFI), leder
  • Professor Geir Ellingsrud (MI), nestleder
  • Professor Ørnulf Borgan (MI)
  • Professor Arne Maus (IFI)

Miniintervju med Lars Simon

1) NRs masterpris blir delt ut for sjette gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

It feels great; I put a lot of time into writing my thesis, so I can really appreciate having my work acknowledged like this.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

I am 24 years old and I come from Kiel (Germany). I received my Bachelor's degree in mathematics (algebra) in 2012 from the TU Kaiserslautern, a German university close to Frankfurt. Later that year, in August, I came to Oslo as an exchange student, originally intending to stay for three months only. As the weeks went on, however, I felt myself gravitating more towards analysis ([several] complex variables in particular) than towards algebra, so I decided to stay in Oslo. Professor Erlend Wold then presented me with the topic for my Master's thesis.

The goal was to find a parameter-version of an important result by Franc Forstnerič. The original results yields - under suitable assumptions - the existence of a compositional splitting of a biholomorphic map close to the identity by biholomorphic maps defined on bigger domains which are close to the identity as well. In my thesis I derived a set of conditions which ensure that the maps obtained from such a splitting can be chosen to depend continuously on the original map and on the domain said map is defined on.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Not a lot has changed apart from the fact that I obviously know a lot more now than I did before I started working on my thesis. I assume that has something to do with the fact that I had a very clear-cut goal when I started working on my thesis. In that regard it is worth mentioning that my appreciation for the theory involved and the original result has grown tremendously. In my opinion it is oftentimes hard to determine how involved a result resp. theory really is until one starts working with that result resp. theory.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

 I am a PhD candidate at NTNU. Right now I work on problems related to solving the debar-equation, but the topic of my PhD thesis is not set in stone.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

I plan on saving all of it.

 

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR