• Bokmål
  • English

Sitemap

Hvem vinner kommunevalget?

Hvem vinner kommunevalget?

Forskere ved Norsk Regnsentral har laget en statistisk modell for det norske kommunevalget i 2015.

Modellen er basert på historiske nasjonale og lokale meningsmålinger for kommunevalgene i 2007 og 2011 og gir en prognose for valgresultatet i Oslo, Bergen og Trondheim, samt på landsbasis. Prognosen er et veid gjennomsnitt av mange justerte meningsmålinger fra flere institutter. Fra modellen beregner vi hvor stor sannsynligheten er for flertall for ulike partikonstellasjoner i de ulike byene.

Valgresultatet for hele landet sammenliknet med NRs prognose

Valgresultat for hele landet sammenliknet med NRs prognose. De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

Valgresultatet for Oslo sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Oslo sammenliknet med NRs prognose.  De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

Valgresultatet for Bergen sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Bergen sammenliknet med NRs prognose.  De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

 

Valgresultatet for Trondheim sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Trondheim sammenliknet med NRs prognose. De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

 

Prognose for kommunevalget i Trondheim pr 6. september

Prognose for kommunevalget i Trondheim pr 6. september

Se innslaget på DBTV hvor Clara-Cecilie Günther forklarer figuren over.

Prognose for kommunevalget i Bergen pr 3. september

Prognose for kommunevalget i Bergen pr 3. september

Se innslaget på DBTV hvor Anders Løland forklarer figuren over.

Prognose for kommunevalget i Oslo pr 31. august

Prognose for kommunevalget i Oslo pr. 31.08.2015.

Se innslaget på DBTV hvor Clara-Cecilie Günther forklarer figuren over.

 

Prognose for valget på landsbasis pr. 31. august

Prognose 31.08.2015

Se innslaget på DBTV hvor Anders Løland forklarer figuren over.

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR