• Bokmål
  • English

Sitemap

Ny forsker i SAMBA

Ny forsker i SAMBA

Martin Jullum1. desember begynte Martin Jullum som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

Martin Jullum leverte i desember 2015 sin doktorgradsavhandling i statistikk ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Senteret for forskningsdrevet innovasjon Statistics for Innovation. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet ny metodikk for å velge mellom parametriske og ikke-parametriske statistiske modeller, samt et metodisk rammeverk for Bayesiansk geofysisk inversjon.

Ved NR vil Martin arbeide med blant annet utvikling av metodikk for avdekking av svindel gjennom instituttets nye senter for forskningsdrevet innovasjon Big Insight og Bayesiansk modellvalg for punktprosessmodeller.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR