• Bokmål
  • English

Sitemap

Nye forskere i SAND

Nye forskere i SAND

Heidi KjønsbergI løpet av sommeren har SAND utvidet avdelingen med tre forskere, Heidi Kjønsberg, Daniel Barker og Audun Sektnan.

Heidi Kjønsberg har en Dr.Scient-grad fra Universitetet I Oslo, med spesialisering innenfor kvantemekanikk i lav-dimensjonale systemer. Etter to år som post-doc i teoretisk faststoff-fysikk i USA, ble hun i 2000 ansatt i Telenors forskningsavdeling i Oslo. Der arbeidet hun bl.a. med internettprotokoller og sikkerhet.

Hun forlot Telenor i 2005 til fordel for SAND-gruppa ved NR. I løpet av perioden 2005 – 2012 jobbet hun med temaer knyttet til seismisk inversjon, multipunkts-algoritmer, modellering av forkastningsflater, samt geologisk lagring av CO2. Hun forlot NR i 2012, og arbeidet som transportanalytiker i NSB fram til 2017.

Nå er hun tilbake på NR og arbeider i dag med problemstillinger knyttet til seismisk inversjon.

 

Daniel BarkerDaniel Barker er utdannet sivilingeniør innen industriell matematikk, og har en doktorgrad i anvendt geofysikk fra NTNU. Hovedtemaet for doktograden, som ble utført i samarbeid med Petroleum  Geo-Services (PGS), var matematisk modellering av luftkanoner (seismiske kilder) . Etter doktorgraden fortsatte han å jobbe med seismiske kilder  i en litt bredere sammenheng, og ledet blant annet utviklingen av kildemodellering i Nucleus+ programvaren, samt utviklet kalibreringsmetoder og bruk av nærfeltshydrofoner under seismisk innsamling.

Ved NR vil arbeidet primært være relatert til inversjon av og flatedetektering i seismiske data.

 

Audun SektnanAudun Sektnan har en mastergrad i industriell matematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med videre spesialisering innen statistikk. Masteroppgaven omhandlet eksakt statistisk inferens i parametriske modeller.

Ved NR vil arbeidet hans primært være rettet mot modellering av geologiske flater.

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR