• Bokmål
  • English

Sitemap

NRs masterpris for 2017 ved UiO er delt ut

NRs masterpris for 2017 ved UiO er delt ut

Seline Tomt, Lars Holden og Martine Birketvedt Eklund.

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Seline Tomt og Martine Birketvedt Eklund, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Juryen for NRs pris til beste masteroppgave i matematikk og informatikk for høsten 2016 og våren 2017, bestående av Ørnulf Borgan, Sverre Holm, Arne Maus, og Arne B. Sletsjøe, har gått grundig gjennom de nominerte arbeidene og har fattet følgende enstemmige beslutning:

NRs pris for beste mastergrad er delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt for masteroppgaven «Hæ? Hvorfor har ingen fortalt meg dette?» - en analyse av IT-løsningene ved UiO i et tjenestedesignperspektiv. 

Les mer om tildelingen og miniintervju med prisvinnerne på masterprisens sider.

For more information contact:

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR