• Bokmål
 • English

Sitemap

Atomurix: Pålitelig alders- og opphavsmerking av langtidslagret data på film

Atomurix: Pålitelig alders- og opphavsmerking av langtidslagret data på film

Atomurix-prosjektet skal utvikle en løsning på et globalt problem: Hvordan kan vi stole på de digitale dataene vi omgir oss med og etterlater til kommende generasjoner? Dette problemet skal løses ved å legge inn en unik og nyskapende merking av selve lagringsmediet i Piql AS løsning for langtidsbevaring av digitale data. Det unike merket vil kunne leses av i fremtiden og brukes til å øke tilliten til at dataene som er lagret er hva de utgir seg for, dvs. at de er autentiske.
 
Ingen av dagens lagringsløsninger for digitale data gir autentisitet basert på fysiske egenskaper ved selve lagringsmediet, så dette vil være en banebrytende innovasjon med stort verdiskapingspotensiale.
 
Sentrale FoU-utfordringer i prosjektet er: Hvordan designe en sikkerhetsmekanisme for de digitale dataene som er gyldig flere hundre år inn i fremtiden? Hvordan implementere fysisk merking på lagringsmediet på en slik måte at det ikke forringer levetiden? Hvor robust er lagringsmedier mot ulike typer stråling?
Research areas

  Project period

  2017.08.01 - 2019.03.31
  Department

   Financing

   Finansiert av Reginale forskningsfond, Oslofjordfondet

   Partners

   Piql AS, Institutt for Enegiteknikk avd. Kjeller, Norsk Regnesentral

   Postal address:
   Norsk Regnesentral/
   Norwegian Computing Center
   P.O. Box 114 Blindern
   NO-0314 Oslo
   Norway
   Visit address:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   NO-0373 Oslo.
   Phone:
   (+47) 22 85 25 00
   Address How to get to NR
   Social media Share on social media
   Privacy policy Privacy policy
   Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
   Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
   Phone: (+47) 22 85 25 00
   AddressHow to get to NR