• Bokmål
  • English

Sitemap

ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

Nao-roboten foran en skole-tavleMålet med prosjektet er å utvikle og teste ut en innovativ løsning for språkopplæring i norsk for barn i Grorud bydels barnehager. Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen som er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Løsningen bygger på en kombinasjon av robot og app, og skal bidra til at en vesentlig høyere andel av de minoritetsspråklige barna behersker norsk når de starter på skolen.Konseptet utvikles med utgangspunkt i bydelens metodikk for språkopplæring i barnehagene og skal være supplement til annet systematisk språkarbeid gjennom dagen.

Norsk Regnesentral vil stå sentralt i utviklingen og testing. Vi skal blant annet arbeide med følgende:

  • Kartlegge utfordringer og forutsetninger, herunder pedagogiske og funksjonelle krav og optimale virkemidler for interaksjon mellom barn og robot.
  • Designe en helhetlig løsning, spesifisere tekniske krav, utvikle relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring, og implementere en prototyp-løsning hvor robot brukes i samspill med nettbrett og applikasjon.
  • Evaluere og teste ut prototypen.
  • Utrede ulike etiske utfordringer.

Bedre norskspråklige ferdigheter hos barna vil ha stor positiv effekt på sikt. Sannsynligheten for å fullføre skolegang og eventuelt videregående opplæring økes, og det vil også gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet. Bedre språk fremmer også integrering og kan hjelpe til med å utligne sosiale forskjeller. En mer helhetlig og motiverende språkopplæring vil kunne ha store ringvirkninger på språkopplæringen i barnehagene, være tidsbesparende for de ansatte og åpne flere muligheter for tettere samarbeid med barnas foreldre og foresatte.

Project period

2018 - 2020
Department

Financing

Grorud bydel

Partners

  • Grorud bydel
  • OsloMet
  • Innocom AS
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR