• Bokmål
  • English

Sitemap

Overview of some of NR's projects

Overview of some of NR's projects

To see a smaller range of projects within a department or research area, check the appropriate boxes. If several boxes are selected, then the selected projects satisfies at least one of the boxes in the selected column(s).

Pages

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Hensikten med arbeidet var å kartlegge kopiering blant alle ansatte i kommunesektoren, med unntak av utdanningssektoren, som grunnlag for fordeling av midler mellom rettighetshavsgrupper som Kopinor representerer. Arbeidet er gjort i samarbeid med TNS Gallup. TNS Gallup har gjennomført spørreundersøkelsen blant ansatte i kommunene, mens NR har analysert dataene fra spørreundersøkelsen.Illustration of questions from a survey

Lettlest

Formålet med prosjektet var å bidra til å gjøre NAVs brukerrettede informasjon enklere å lese og forstå.

Utgangspunktet for prosjektet var at det er en betydelig andel av NAVs brukere som har behov for lettleste tekster. Vi vet fra undersøkelser at anslagsvis 15-20% av den norske, voksne befolkningen har problemer med å lese vanlige tekster, for eksempel avisartikler, eller med å forstå selvangivelsen.

Life cycle of reusable bottles

Pant alt. Alltid.Norsk Resirk operates the refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. Recycling reduces the amount of new oil and primary aluminium being used.

Local update of object models

When a facies realization from an object model has been generated there might be many reasons to not simulate a new realization from scratch when new well information arises. A lot of effort might have been put into history matching, giving a realization with realistic reservoir behaviour and production data. When new well information is given this realization does not condition all the wells correctly anymore. The new well data can be new wells that are drilled, changes in the location or logs in existing wells or new specification of coupling between wells.

LongRec – Records Management over Decades

The primary goal of LongRec joint-industry project was the Persistent, Reliable and Trustworthy Long-Term Archival of Digital Documents, with Emphasis on Availability and Use of Documents. The particular problems addressed by the LongRec project typically emerge when document lifetime exceeds 20 years, and LongRec imposes no upper limit on the lifetime.

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Formålet med prosjektet var å vurdere situasjonen for funksjonshemmede fem år etter NOU 2001:22 Fra bruker til borger, vurdere effekt av tiltak på området, samt å foreslå nye tiltak. Rapporter, undersøkelser og litteratur ble gjennomgått, og det ble utført intervjuer og referansegruppemøter. Dette resulterte i Delrapport IKT i utredningen "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006".

MARIAGE – Making Rich Media Accessable for Generations

The MARIAGE project aimed at the development of principles, frameworks and demonstrators for life-time media albums. Media types of interest were photographs, videos, music and software-based media such as web pages, flash films, and computer games. We focused on the 'prosumer' type of user, a person who is producing and consuming media objects. MARIAGE dealt with long-term availability of execution environments, with media format availability in a life-time perspective, with metadata management, and with interoperability between the media album platforms that prosumers use.

Pages

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR