• Bokmål
  • English

Sitemap

Overview of some of NR's projects

Overview of some of NR's projects

To see a smaller range of projects within a department or research area, check the appropriate boxes. If several boxes are selected, then the selected projects satisfies at least one of the boxes in the selected column(s).

Pages

Prospect risking using CSEM data

We develop Bayesian methodology for integrating the use of controlled source electromagnetic (CSEM) data for exploration. We compute the probability for hydrocarbon presence based on the information in the CSEM data. The method is fast compared with Bayesian inversion techniques, and avoids inversion for the complete resistivity model it computes the chance of hydrocarbon presence directly. The method utilize that CSEM data from hydrocarbon reservoirs and brine filled reservoirs will have different signatures. The methodology adapts to the local geology.

Recovery from acidification

Creek

Acid rain and other acid deposition are serious environmental problems that affect large parts of the industrial world. Rivers and lakes that are exposed to acid deposition may become acidified if they are not naturally protected with for instance limestone rock that are able to neutralise acid.

Referanse-nettsted

I dette prosjektet ønsker vi å utarbeide to versjoner av et og samme nettsted: den ene digitalt tilgjengelig og universelt utformet, og den andre utilgjengelig. Nettstedet skal brukes til flere formål, men blant annet være målestokk i brukertester, derav navnet Referanse-nettsted.
 
Omtalte nettsted vil kunne brukes 
  • for å teste digital tilgjengelighet, 

Reliability analysis of reverse vending machines

Pant alt, alltid

TOMRA's reverse vending machines are very reliable. Yet, the machines may on rare occasions stop. In cooperation with NR, TOMRA has investigated the occurrence of these stops using reliability analysis.

Removal of clutter from historical scanned documents

An innovation project led by Lumex A/S and partly financed by the Norwegian Research Council, aims to improve optical character recognition in noisy historical documents. The goal is to develop solutions that will be able to detect, locate and characterize clutter and then apply adapted OCR to regions containing clutter. The clutter can be related to tears, cracks and aging of the paper of the documents, or stamps and annotations that have been deliberately introduced. Ink smears and blobs from the printing process are also frequent.

RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

Mobil i bruk

Vedvarende utmattelse er et svært vanlig symptom ved revmatisk sykdom og en rekke andre sykdommer. Det finnes få fullgode tiltak mot vedvarende tretthet, men ofte er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming, hvor aktivitetsregulering kan være et av flere tiltak. 

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer: Salgsvolumer endrer seg over tid, valutakurser, rentenivå og priser på råvarer og ferdig produkt svinger og energikostnader er volatile. Til sammen kan dette gi store svingninger i resultatregnskap og balanse. Tradisjonelt har bedrifter enten forholdt seg til forventningsverdier for risikofaktorene, og dermed ignorert risikoen, eller man har sett på ”worstcase”-scenarier.

Robust estimering av ekstreme flomhendelser i Norge

Siden vannkraft utgjør om lag 95 %Hønefossen under 20.årsflommen i juli 2007. av kraftproduksjonen i Norge, er ekstremflom en trussel mot vår forsyningssikkerhet. Norges Forskningsråd, Energi Norge og kraftbransjen har derfor gått sammen med forskere fra NVE, NTNU, UiO, Meteorologisk institutt og NR for å komme fram til metoder for bedre flomestimering i Norge.

Pages

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR