• Bokmål
  • English

Sitemap

Overview of some of NR's projects

Overview of some of NR's projects

To see a smaller range of projects within a department or research area, check the appropriate boxes. If several boxes are selected, then the selected projects satisfies at least one of the boxes in the selected column(s).

Pages

Impact of Realistic Geologic Models on Simulation of CO₂storage (IGEMS)

The aim of the project was to show that geologically realistic models are of great importance in order to forecast realistic CO2 migration.

In the project we have studied how top surface morphology influences the CO2 storage capacity. Alternative top-surface morphologies are created stochastically by combining different stratigraphic scenarios with different structural scenarios.

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv).

IoTSec - Security in IoT for Smart Grids

The main goal of IoTSec is a reliable and efficient, uninterrupted power network with dynamic configuration of system and security properties. It addresses the needs of businesses and end users of additional IoT services by exploring use cases for value-added services.

ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess

Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å øke bevisstheten rundt universell utforming og gjøre det enklere for både utviklere og testere å teste for tilgjengelighet når de utvikler nye tjenester og ny programvare, slik at IKT-løsningene blir mer tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

JusFone – Smarttelefon for alle

Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for en smarttelefonen—JusFone— med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone,  særlig tastaturet, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

 

Aktivitetene omfattet:

Kan blåtann måle reisetiden i trafikken?

Operative sanntidsdata for reisetid i trafikken utarbeides i dag av Statens vegvesen for utvalgte strekninger i Norge. Dataene er basert på kjøretøyregistreringer gjennom AutoPASS-systemet. Dette systemet gir gode data, men det er dyrt både med hensyn til anskaffelse og implementering. Det er derfor ønskelig å undersøke om det finnes rimeligere løsninger som virker tilfredsstillende.Trafikk

Pages

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR