• Bokmål
 • English

Sitemap

Invitasjon til deltakelse i forskning på universell utforming av IKT

Invitasjon til deltakelse i forskning på universell utforming av IKT

Person som har en laptop, og en mobil-app hvor man kan vurdere brukeropplevelsen ved å angi 1-5 stjerner

Brukertesting av IKT-løsninger!

Norsk Regnesentral forsker på universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det handler om å gjøre IKT-løsninger mest mulig tilgjengelig og brukervennlig for alle, uansett alder, bakgrunn eller funksjonsevne. Brukertesting av IKT-løsningene med et bredt utvalg av deltakere, med ulik alder, kjønn, bakgrunn, IKT-erfaring og funksjonsevne, er en viktig del av dette arbeidet.

Formålet med brukertestingen er å få mer kunnskap om kostnadseffektiv utvikling av universelt utformede løsninger. Vi vil derfor gjøre brukertesting før og etter en utviklingsperiode.

Hva innebærer deltakelse?

Brukertesten vil foregå i våre lokaler. Vi vil be om noen bakgrunnsopplysninger om deg selv og din bruk av IKT, og erfaring med tilsvarende IKT-løsninger. Deretter får du prøve tre (3) IKT-løsninger og vi vil be deg om å utføre noen typiske oppgaver med løsningene. Din oppgave er å hjelpe oss å evaluere løsningene. Vi tester altså hverken dine kunnskaper eller ferdigheter.

Etter at du er ferdig med testingen, vil vi stille deg en del spørsmål. Dette dreier seg særlig om hva du syntes om tilgjengeligheten og brukervennligheten ut i fra hva som er viktig for deg.

Vi ønsker å gjennomføre brukertesting med hver person to ganger med 4-5 ukers mellomrom. Dette skjer før og etter en periode med videreutvikling av IKT-løsningene, og det vil ta 1,5-2 timer hver gang.

Dine vurderinger vil være viktig i det videre arbeide med å utarbeide råd og forbedring av den konkrete IKT-løsningen og til utarbeidelse av retningslinjer for kostnadseffektiv utvikling av universelt utformede IKT-løsninger.

Det kan bli gjort videoopptak til bruk for forskerne i prosjektet.

Du vil også kunne bli spurt om å bruke ekstrautstyr for å samle data fra brukertesten, slik som sensorer eller briller for blikksporing. Alt er helt frivillig og du kan når som helst ta av deg dette dersom du ønsker det.

Godtgjørelse

Du vil motta et gavekort på kr. 300,- for å være med på den første brukertesten. Den andre gangen du deltar vil du få et gavekort på kr. 700,-. Totalt vil du motta kr. 1000,- for å delta på begge brukertestene.

De som er med to ganger vil også være med i trekningen av et nettbrett ved prosjektavslutning.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle data om deg vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun forskerne ved Norsk Regnesentral som vil ha tilgang til videoopptak og innsamlede data. Alle opptak vil bli slettet innen seks måneder etter prosjektslutt, som er 31.12.2018. Person-opplysninger og andre data vil bli anonymisert slik at enkeltpersoner ikke vil kunne gjenkjennes i rapporter og andre publikasjoner.

Dato og tidspunkt for brukertesting

Følgende datoer er mulig for den første brukertesten:

 • 13. november

 • 15. november

 • 16. november

Følgende datoer er mulig for den andre brukertesten:

 • Fredag 7. desember

 • Tirsdag 11. desember

 • Torsdag 13. desember

Det er flere mulige tidspunkt på disse datoene:

 • kl. 08 til kl. 10

 • kl. 10 til kl. 12

 • kl. 13 til kl. 15

 • kl. 15 til kl. 17

Påmelding

Påmelding kan skje på e-post til uu@nr.no. Oppgi at det gjelder påmelding til brukertesting og et telefonnummer vi kan nå deg på. Oppgi gjerne også ønsket dato og tidspunkt for første og evt. andre samling. Påmelding må skje innen søndag 11. november.

Ettersom vi er ute etter en så bredt sammensatt gruppe som mulig, både når det gjelder alder, bakgrunn og funksjonsevne, vil vi ta kontakt med deg for å stille noen bakgrunns-spørsmål og å gjøre en endelig avtale.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst avslutte og trekke ditt samtykke og kreve opplysningene slettet, uten å oppgi noen grunn.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.

Kontaktinformasjon til ansvarlig institusjon og forskere:

Norsk Regnesentral, sentralbordet: 22 85 25 00

Aleksander Bai: Telefon 22 85 25 53

Kristin Skeide Fuglerud: Telefon 22 85 25 89

e-post: uu@nr.no

Vi holder til i 4. etasje i Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23a, 0373 Oslo. Her følger en lenke til reisebeskrivelse for hvordan komme til NR

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR