• Bokmål
  • English

Sitemap

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Formålet med prosjektet var å vurdere situasjonen for funksjonshemmede fem år etter NOU 2001:22 Fra bruker til borger, vurdere effekt av tiltak på området, samt å foreslå nye tiltak. Rapporter, undersøkelser og litteratur ble gjennomgått, og det ble utført intervjuer og referansegruppemøter. Dette resulterte i Delrapport IKT i utredningen "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006".

Project period

November 2005 - mai 2006
Department

Financing

  • Sosial - og helsedirektoratet
  • Dokumentasjonssenteret
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR