• Bokmål
 • English

Nettstedskart

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

Siste publikasjoner

  Leister, Wolfgang. Hvordan gjøre fellesturer mer engasjerende. Turleder'n (ISSN 0805-1461). (3) pp 5-6. 2017. Full-text 

  Løland, Anders; Berset, Anders; Hobæk Haff, Ingrid. Er maskinlæring framtida i Skatteetaten? Praktisk økonomi og finans (ISSN 1501-0074). 33(3) pp 344-352. 2017.

  Løland, Anders; Günther, Clara-Cecilie; Hellton, Kristoffer Herland. Valgprognoser: hvorfor de er vanskelige og kanskje nyttige? Årsmøte, Temakveld; Oslo, 13.11.2017.

  Løland, Anders. Big Insight – Statistics for the knowledge economy. Seminar, Big Data for Statistics; Oslo, 13.11.2017.

  Aker, Eyvind; Sanchis, Charlotte Juliette; Røe, Per; Kjønsberg, Heidi. PCube Reference Manual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/07/17. pp 26. 2017.

  Aker, Eyvind; Røe, Per; Kjøsnes, Øyvind; Hauge, Ragnar; Dahle, Pål; Ahmadi, Gholam Reza; Sandstad, Odd Arne. Probabilistic prediction of lithology-fluid-classes from seismic - A North Sea case study. Konferanse, 4th International Workshop on Rock Physics; Trondheim, 29.05.2017 - 02.06.2017.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR