• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Databasen over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet er populær.

- Vi inviterer til dugnad, alle som vil kan gå inn og registrere sin slekt, sier Lars Holden.

En ti år gammel artikkel om en statistisk modell er den mest siterte noensinne i bransjetidsskrift.

Siste publikasjoner

  Wahl, Jens Christian. Parameter estimation of multivariate factor stochastic volatility models. Seminar, Aktuarfokus; Oslo, 14.02.2019.

  Wahl, Jens Christian. Hvordan bruke statistisk modellering til å forutsi hvilke bedrifter som går konkurs. Gjesteforelesning, Realfagsdagene 2019; Trondheim, 15.03.2019.

  Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Vine copulas in finance & insurance. Konferanse, IME conference 2019; Munich, 10.07.2019.

  Aas, Kjersti. Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent. Workshop, Vine Copulas and their Applications; Munich, 08.07.2019 - 09.07.2019.

  Løland, Anders. Fem grunner til at vi ikke lykkes med kunstig intelligens (ennå). Dagens næringsliv. pp 31. 23.07.2019.

  Heinrich, Claudio Constantin; Schneider, Max; Guttorp, Peter; Thorarinsdottir, Thordis Linda. Validation of point process forecasts. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/20/19. pp 28. 2019. Full-text 


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR