• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Nytt år, nye sjanser. Denne gjengen inviterer til faglig påfyll på nyåret. 

Hun takker flink mattelærer på videregående skole for at hun oppdaget faget.

Siste publikasjoner

  Løland, Anders. Å forstå og bruke statistikk når man dekker forskning. Gjesteforelesning, Kurs; Oslo, 15.01.2020.

  Løland, Anders. Blåøyd algoritmeoptimisme?. Dagens næringsliv, 2020-01-10 , pp. 35

  Schulz, Trenton Wade; Holthaus, Patrick; Amirabdollahian, Farshid; Koay, Kheng Lee; Tørresen, Jim; Herstad, Jo. Differences of Human Perceptions of a Robot Moving using Linear or Slow in, Slow out Velocity Profiles When Performing a Cleaning Task. In: 2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). (ISBN 978-1-7281-2622-7). doi: 10.1109/RO-MAN46459.2019.8956355. 2019.

  Thorarinsdottir, Thordis Linda; Engeland, Kolbjørn; Kobierska, Florian. The effects of uncertainty on design flood estimation. Konferanse, EVA 2019, 01.07.2019 - 05.07.2019.

  Trier, Øivind Due; Reksten, Jarle Hamar. Automated detection of cultural heritage in airborne lidar data. CultSearcher operationalisation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/50/19. pp 157. 2019.

  Trier, Øivind Due. Sen4Pol Phase 1. NDVI-based method for daily birch pollen prediction from Sentinel-3. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/44/19. pp 80. 2019.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR