• Bokmål
  • English

Nettstedskart

IKT - smarte informasjonssystemer

IKT - smarte informasjonssystemer

Hva er de kritiske faktorene for et vellykket og smart informasjonssystem? Og hvordan kan man bestemme kvaliteten på et slikt systemet?

Opplevelseskvalitet (engl. Quality of Experience, QoE) er på et tilfredsstillende nivå når et smart informasjonssystem fungerer som det skal. QoE er en viktig metrikk. Denne brukes til å evaluere systemer og komponenter i systemer. Vi bruker objektive (målbare) og subjektive (personlig opplevde) parametre, samt sensordata og andre observasjoner. Ved hjelp av disse metrikkene kan brukeropplevelsen (UX) måles og beskrives. Dersom brukeropplevelsen av et system ikke er god nok, vil brukere bli misfornøyde og heller velge alternativer.

Forskningsgruppen for smarte informasjonssystemer arbeider med å definere metrikker og måter å evaluere QoE på. Smarte informasjonssystemer bør gjøres adaptiv. For å tilpasse seg brukeren benytter smarte informasjonssystemer sensorer som ikke forstyrrer. Det er samtidig viktig til å oppfylle krav til personvern, sikkerhet, brukervennlighet og universell utforming.

Fokusområder:

  • Brukeropplevelse. Denne er bestemmes av hvordan en person vurderer bruken av et produkt, system eller tjeneste. QoE er et subjektivt mål på en brukers erfaring med en tjeneste eller system. Aspektene, funksjonalitet, brukervennlighet, universell utforming, sikkerhet, etc. er ingrediensene i målingene.

  • eHelse er at bruk av IKT i helsevesenet og velferd. Dette er et vekstområde. Kommuniserende systemer, tingenes internett (IoT), sensorer og mobile helsetjenester programmer er ingredienser for å optimalisere denne sektoren. Medical Digital Items (MDI), dvs. medisinske informasjonsenheter, semantikk i helseopplysninger, OpenEHR og personlige pasientjournaler (PHR) er lovende konsepter.

  • OCLM (Open Content Lifecycle Management) omhandler bl.a. samhandlende editering med versjonskontroll for flere typer innhold, relasjon til lisenser for innhold, og ikke-destruktiv redigering.

  • Vi arbeider innen lisensiering av data og innhold, åpen kildekode, åpne data, og deres forhold til innovasjon, forretningsmodeller, åpen innovasjon, lisenskompatibilitet osv. Dette er behandlet i kursene INF5780/ITLED4240 ved Universitetet i Oslo.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR