• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Arrangementer

Arrangementer

Framtidige kurs, seminarer og workshops

Tidligere kurs, seminarer og workshops

Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs

Eksempel av BCI maskinvare

Research groups all over the world have been working enthusiastically on Brain-Computer Interfaces (BCIs), which provide a direct connection from the human brain to a computer. BCIs translate brain activity into control signals for numerous applications, including tools to help severely disabled users communicate and improve their quality of life. BCIs have been used to restore movement, assess cognitive functioning, and provide communication and environmental control. During this workshop, we will demonstrate the three major BCI approaches - motor imagery, P300 and steady state visual evoked potentials (SSVEP) - for spelling, assessment, rehabilitation and robot control. We will also explain new directions like active and dry electrodes, invasive ECoG systems and advanced VR control. The audience will see all the required hardware and software, procedures for cap mounting, training and classifier setup, and BCI operation. We will invite audience members to participate in live demonstrations, providing real-world examples of modern BCI performance in field settings.

Event Details

Date: 23 March 2015
Time: 10 am to 4 pm
Venue: Norwegian Computing Center, Meeting Room: Alfa-Omega

Speakers

 • Trenton Schulz, M.Sc. originally worked as a programmer in the industry where he learned his skills in prototyping, software development, and software engineering on a variety of platforms before turning to a life of research. Now, he is a senior research scientist at the Norwegian Computing Center where his research interests include human-computer interaction, universal design, information security, and open source software.
 • Ingvar Tjøstheim, M.Sc. is a senior research scientist at the Norwegian Computing Center working in the e-inclusion group and the smart information systems group. His research interests include market research technologies, universal design, accessibility, human-computer interaction, VR and telepresence.
 • Dr. Christoph Guger, CEO of g.tec medical engineering GmbH and g.tec Guger Technologies OG, is working on EEG, ECoG and spike based BCI projects. He will give a theoretical overview about BCIs and will also perform the practical sessions.

Special thanks to the host of the workshop, Trenton Schulz.

Intended Audience

This workshop is intended for people interested in learning about state-of-the-art of BCIs, working in the area of human-computer interaction, neuro-rehabilitation, working with handicapped people, innovative human computer interaction, cognitive assessment and people interested in combining BCI technology with their field of expertise.

Preliminary Program

A workshop allows to present all major BCI systems in real-time and is an important event that enables you to compare the different concepts. This helps to shape future plans for your own research applications.

 • 10:00: Introduction to major methodological approaches of BCI & introduction to hard- and software
 • 11:00: Trenton Schulz & Ingvar Tjøstheim: “Using Technology to Measure Trust and Engagement”
 • 12:00 Lunch
 • 13:00: Hands-on sessions: BCI live experiments
 • 16:00 Final discussion & questions

Registration

Attendance is free of charge, but registration is required because space is limited.

Please contact lechner@gtec.at to register.

Event page at g.tec.

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

ChartStatistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte. NRs tidligere kurs for finansbransjen har vært veldig populære.

Tid: Torsdag 3. april 2014, kl. 9:00−15:45
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

I kurset skal vi diskutere:

 • Sannsynlighetsfordelinger som benyttes i finans
 • Monte Carlo-simulering
 • Regresjon
 • Tidsrekkemodeller
 • Modellering av volatilitet
 • Avhengighet/samvariasjon

Vi vil fokusere på anvendelsene og ikke matematikken bak, og fremstillingen vil være derfor være eksempeldrevet og nytteorientert.

Kurset er beregnet på sivil- og sosialøkonomer, aktuarer og andre med kunnskaper i matematikk, statistikk og IT på siviløkonomnivå.

Kursholder og kontaktperson: Ass. forskningssjef Kjersti Aas, tlf: 22 85 26 94, epost: kjersti.aas@nr.no

Pris (inkl. lunsj):

kr 6 500 pr person.
Kr 5 000 pr person, hvis det er flere fra samme bedrift, fra og med andre deltager.

Alle personer som også deltar på kurset 2. april får i tillegg 1 000 kroner i rabatt. (To personer fra samme bedrift betaler for begge dager totalt: 6 500 + 5 000 + 6 000 + 4 750 – 2 000 = 20 250)
Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Påmelding innen 28. mars 2014

 

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:45 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 10:45

Innledning: Kursoversikt

Generell statistikk: Innføring

Univariate fordelinger

 • Betinget/ikke-betinget fordeling
 • Normalfordeling
 • Tunghalede og skjeve fordelinger
 • Ekstremverdi-fordelinger

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 11:45

Monte Carlo-simulering

 • Hva er simulering?
 • Bootstrapping/historisk simulering
 • Praktisk bruk

Regresjon

 • Lineære modeller
 • Ikke-lineær regresjon

11:45−12:45

Lunsj

12:45 – 14:00

Tidsrekkemodeller

 • Hva er en tidsrekkemodell?
 • Random walk-modeller
 • Autoregressive prosesser

Modellering av volatilitet

 • Volatilitet: GARCH-modeller

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:45

Modellering av avhengighet

 • Korrelasjon
 • Multivariate fordelinger

Avsluttende oppsummering

 

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Tid: Onsdag 2. april 2014, kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Kurset tar for seg følgende temaer:

Dataanalyse

 • Hva er statistikk? Kjedelige tabeller eller et uvurderlig metodefag?
 • Innsamling av data: Populasjon og utvalg, representativitet, utvalgsstørrelse.
 • Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Hvorfor presenteres tallmaterialer ofte feil? Om å lage gode figurer, tabeller og oppsummerende statistikk. Mål for senter, spredning, kvantiler/prosentiler, skjevhet og histogrammer, ekstremverdier.

Modellering og usikkerhet

 • Sannsynlighet og fordelinger: Hva er sannsynlighet? Normalfordelingen og andre vanlige sannsynlighetsfordelinger. Litt om transformasjoner og lave sannsynligheter.
 • Tallfesting av usikkerhet er statistikerens viktigste jobb. Hvorfor? Om standardavvik, hypotesetester, signifikans, p−verdier og konfidensintervall.

Avanserte metoder

 • Analyse av sammenhenger og regresjonsteknikker: Hva sier korrelasjonen? Om lineær regresjon, utvidelser og overtilpasning.
 • Noen moderne metoder: Bayesiansk analyse kombinerer data og ekspertkunnskap. Stokastisk simulering (Monte Carlo) benyttes ofte til å finne komplekse sammenhenger. Vi gir en kort innføring.
 • Analyse av sammenhenger og data i tid. Enkle tidsrekkemodeller, trend, autokorrelasjon.

 

Kursholder: Sjefsforsker Anders Løland

Pris (inkl. lunsj)

kr 6 000
kr 4 750, hvis det er flere fra samme bedrift, fra og med andre deltager
kr 4 750 for studenter/vitenskapelig ansatte

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Påmelding

innen 28. mars 2014

Plan for dagen
Tidspunkt Tema
08:45-09:00 Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: Hva er statistikk?

Innsamling av data og deskriptiv dataanalyse:

 • Innsamling av data
 • Presentasjon av data

Modellering og usikkerhet:

 • Sannsynlighet og fordelinger
 • Tallfesting av usikkerhet

11:45−12:45

Lunsj

12:45−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Avanserte metoder:

 • Sammenhenger
 • Regresjonsteknikker
 • Bayesiansk analyse
 • Stokastisk (Monte Carlo-) simulering
 • Analyse av sammenhenger og data i tid

 

Fra tall til innsikt - en statistikkaften for alle

Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral arrangerer en populærvitenskapelig markering av verdens statistikkår 2013 på Litteraturhuset i Oslo med en statistikkaften for alle som er interessert i helse, energi, industri, samfunn, sport og framtiden.

Last ned invitasjonen

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Varighet ca 1.5 t. 

Du finner også arrangementet på Facebook og på litteraturhusets hjemmesider.

Tid og sted: 14. november 2013 kl 19:00, Litteraturhuset

Workshop on Security Tools and Techniques for Internet of Things (SeTTIT) Co-located with the BodyNets Conference

Workshop on Security Tools and Techniques for Internet of Things (SeTTIT) is co-located with the BodyNets Conference (http://bodynets.org/2013/show/home)

The workshop will address security issues that are particular to the context of using Internet of Things (IoT) for e-health including threat modeling, context-awareness, risk assessment, privacy, access control, and fault-tolerance. The workshop is technically sponsored by IEEE EMB, ACM SIGCHI, and CREAT-NET.

More information http://settit.bodynets.org/2013/show/home

Call for Papers http://asset.nr.no/asset/images/0/09/CFP_SeTTIT_2013.pdf

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR