• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Arrangementer

Arrangementer

 

NR tilbyr kurs jevnlig.

 

Framtidige kurs, seminarer og workshops

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Statistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

 

4-dagskurs: Geostatistikk og avansert geomodellering

Kurset tar sikte på å øke forståelsen av anvendt geostatistikk og fokusere på begreper og metoder som er viktige for modellering av heterogenitet og usikkerhet i reservoarmodeller. Det legges vekt på arbeidsprosesser for 3D reservoarmodellering i stedet for matematikk og algoritmer. Fremgangsmåter for modellering av geologiske facies-modeller og kontinuerlige parametere slik som permeabilitet er dekket. Kurset er i stor grad basert på praktiske øvelser.

Dette er et kurs vi arrangerer årlig for Statoil, men andre interesserte kan også melde seg på.

Tidligere kurs, seminarer og workshops

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR