• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Binde, Caroline Ditlev; Tvete, Ingunn Fride; Gåsemyr, Jørund Inge; Natvig, Bent; Klemp, Marianne. Comparative effectiveness of dopamine agonists and monoamine oxidase type-B inhibitors for Parkinson’s disease: a multiple treatment comparison meta-analysis. European Journal of Clinical Pharmacology (ISSN 0031-6970). 76(12) pp 1731-1743. 2020.

  Alfter, David; Volodina, Elena; Pilán, Ildikó; Lange, Herbert; Borin, Lars (eds). Proceedings of the 9th Workshop on Natural Language Processing for Computer Assisted Language Learning (NLP4CALL 2020). Linköping University Electronic Press. (ISBN 978-91-7929-732-9). pp 45. 2020.

  Pilán, Ildikó; Brekke, Pål H.; Dahl, Fredrik Andreas; Gundersen, Tore; Husby, Haldor; Nytrø, Øystein; Øvrelid, Lilja. Classification of Syncope Cases in Norwegian Medical Records. In: Proceedings of the 3rd Clinical Natural Language Processing Workshop. (ISBN 978-1-952148-74-3). pp 79-84. 2020.

  Heinrich, Claudio Constantin. On the number of bins in a rank histogram. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (ISSN 0035-9009). doi: 10.1002/qj.3932. 2020.

  Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Rakhmail, Mariia; Babic, Aleksandar; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin. User-Intended Doppler Measurement Type Prediction Combining CNNs With Smart Post-Processing. IEEE journal of biomedical and health informatics (ISSN 2168-2194). doi: 10.1109/JBHI.2020.3029392. 2020. Institutional archive 

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR