• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Reksten, Jarle Hamar; Salberg, Arnt Børre; Solberg, Rune. Flood detection in Norway based on Sentinel-1 SAR imagery. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISSN 1682-1750). XLII-3/W8 pp 349-355. doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-349-2019. 2019.

  Heinrich, Claudio Constantin; Pakkanen, Mikko S; Veraart, Almut E.D.. Hybrid simulation scheme for volatility modulated moving average fields. Mathematics and Computers in Simulation (ISSN 0378-4754). doi: 10.1016/j.matcom.2019.04.006. 2019.

  Melvær, Giil Lasse; Solvang, Stein-Erik Hafstad; Giil, Malin Melvaer; Hellton, Kristoffer Herland; Skogseth, Ragnhild Eide; Vik-Mo, Audun Osland; Hortobágyi, Tibor; Aarsland, Dag; Nordrehaug, Jan Erik. Serum Potassium Is Associated with Cognitive Decline in Patients with Lewy Body Dementia. Journal of Alzheimer's Disease (ISSN 1387-2877). 68(1) pp 239-253. doi: 10.3233/JAD-181131. 2019.

  Steel, E. Ashley; Liermann, Martin; Guttorp, Peter. Beyond Calculations: A Course in Statistical Thinking. American Statistician (ISSN 0003-1305). 73(1) pp 392-401. doi: 10.1080/00031305.2018.1505657. 2019.

  Kampffmeyer, Michael C.; Løkse, Sigurd; Bianchi, Filippo Maria; Livi, Lorenzo; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Deep divergence-based approach to clustering. Neural Networks (ISSN 0893-6080). 113 pp 91-101. doi: 10.1016/j.neunet.2019.01.015. 2019.

Publikasjoner i 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR