• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Deilkås, Ellen C Tveter; Risberg, Madeleine Borgstedt; Haugen, Marion; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Nylén, Urban; Rutberg, Hans; Soop, Michael. Exploring similarities and differences in hospital adverse event rates between Norway and Sweden using Global Trigger Tool. BMJ Open (ISSN 2044-6055). 7(3) doi: 10.1136/bmjopen-2016-012492. 2017. Full-text 

  Løkse, Sigurd; Bianchi, Filippo Maria; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Spectral clustering using PCKID ? A probabilistic cluster kernel for incomplete data. Lecture Notes in Computer Science (ISSN 0302-9743). 10269 LNCS pp 431-442. doi: 10.1007/978-3-319-59126-1_36. 2017.

  Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor. New benzodiazepine and Z-hypnotic users and disability pension: an eight-year nationwide observational follow-up study. Scandinavian Journal of Primary Health Care (ISSN 0281-3432). doi: 10.1080/02813432.2017.1358436. 2017. Full-text 

  Lison, Pierre; Kennington, Casey. Incremental Processing for Neural Conversational Models. SemDial Proceedings (ISSN 2308-2275). pp 162-163. 2017. Full-text 

  Lison, Pierre; Bibauw, Serge. Not All Dialogues are Created Equal: Instance Weighting for Neural Conversational Models. In: 18th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue (SIGDIAL 2017). (ISBN 978-1-945626-82-1). pp 384-394. 2017. Full-text 

Publikasjoner i 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR