• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Lison, Pierre; Mavroeidis, Vasileios. Neural Reputation Models learned from Passive DNS data. In: IEEE Big Data 1st International Workshop on Big Data Analytic for Cyber Crime Investigation and Prevention 2017. (ISBN 978-1-5386-2714-3). 2017. Full-text 

  Lison, Pierre; Mavroeidis, Vasileios. Automatic Detection of Malware-Generated Domains with Recurrent Neural Models. Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) (ISSN 1893-6563). 2017. Full-text 

  Kampffmeyer, Michael C.; Løkse, Sigurd; Bianchi, Filippo Maria; Livi, Lorenzo; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Deep divergence-based clustering. In: 2017 IEEE 27th International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP). (ISBN 978-1-5090-6341-3). 2017.

  Kampffmeyer, Michael C.; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Urban land cover classification with missing data using deep convolutional neural networks. In: 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). (ISBN 978-1-5090-4951-6). pp 5161-5164. doi: 10.1109/IGARSS.2017.8128164. 2017. Full-text 

  Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Grabowska, A.; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek J.. Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska (ISSN 0017-0011). 88(8) pp 434-441. doi: 10.5603/GP.a2017.0080. 2017.

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR