• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Gautvik, Kaare M; Günther, Clara-Cecilie; Prijatelj, Vid; Medina-Gomez, Carolina; Shevroja, Enisa; Leila, Heidary Rad; Yazdani, Mazyar; Lindalen, Einar; Valland, Haldor; Gautvik, Vigdis T; Olstad, Ole Kristoffer; Holden, Marit; Rivadeneira, Fernando; Utheim, Tor Paaske; Reppe, Sjur. Distinct subsets of non-coding RNAs are strongly associated with BMD and fracture, studied in weight-bearing and non-weight-bearing human bone. Journal of Bone and Mineral Research (ISSN 0884-0431). 2020.

  Zhao, Hao; Waldeland, Anders U.; Serrano, Dany Rueda; Tygel, Martin; Iversen, Einar. Time-migration velocity estimation using Fréchet derivatives based on nonlinear kinematic migration/demigration solvers. Studia Geophysica et Geodaetica (ISSN 0039-3169). 64 doi: 10.1007/s11200-019-1172-0. 2020.

  Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin. Automated Left Ventricle Dimension Measurement in 2D Cardiac Ultrasound via an Anatomically Meaningful CNN Approach. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (ISSN 0302-9743). 11798 LNCS pp 29-37. doi: 10.1007/978-3-030-32875-7_4. 2019.

  Schuhen, Nina; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Lenkoski, Alex. Rapid adjustment and post-processing of temperature forecast trajectories. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (ISSN 0035-9009). doi: 10.1002/qj.3718. 2019.

  Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin. Automated Left Ventricle Dimension Measurement in 2D Cardiac Ultrasound via an Anatomically Meaningful CNN Approach. In: Smart Ultrasound Imaging and Perinatal, Preterm and Paediatric Image Analysis. (ISBN 978-3-030-32874-0). pp 29-37. 2019.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR