• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Rakhmail, Mariia; Babic, Aleksandar; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin. User-Intended Doppler Measurement Type Prediction Combining CNNs With Smart Post-Processing. IEEE journal of biomedical and health informatics (ISSN 2168-2194). doi: 10.1109/JBHI.2020.3029392. 2020.

  Trier, Øivind Due; Reksten, Jarle Hamar; Løseth, Kristian. Automated mapping of cultural heritage in Norway from airborne lidar data using faster R-CNN. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (ISSN 1569-8432). 95 doi: 10.1016/j.jag.2020.102241. 2020.

  Engebretsen, Solveig; Glad, Ingrid Kristine. Partially linear monotone methods with automatic variable selection and monotonicity direction discovery. Statistics in Medicine (ISSN 0277-6715). 39(25) pp 3549-3568. doi: 10.1002/sim.8680. 2020.

  Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert systems with applications (ISSN 0957-4174). doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020.

  Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert systems with applications (ISSN 0957-4174). doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR