• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Otneim, Håkon; Jullum, Martin; Tjøstheim, Dag Bjarne. Pairwise local Fisher and naive Bayes: Improving two standard discriminants. Journal of Econometrics (ISSN 0304-4076). doi: 10.1016/j.jeconom.2020.01.019. 2020.

  Gautvik, Kaare M; Günther, Clara-Cecilie; Prijatelj, Vid; Medina-Gomez, Carolina; Shevroja, Enisa; Leila, Heidary Rad; Yazdani, Mazyar; Lindalen, Einar; Valland, Haldor; Gautvik, Vigdis T; Olstad, Ole Kristoffer; Holden, Marit; Rivadeneira, Fernando; Utheim, Tor Paaske; Reppe, Sjur. Distinct subsets of non-coding RNAs are strongly associated with BMD and fracture, studied in weight-bearing and non-weight-bearing human bone. Journal of Bone and Mineral Research (ISSN 0884-0431). 2020.

  Zhao, Hao; Waldeland, Anders U.; Serrano, Dany Rueda; Tygel, Martin; Iversen, Einar. Time-migration velocity estimation using Fréchet derivatives based on nonlinear kinematic migration/demigration solvers. Studia Geophysica et Geodaetica (ISSN 0039-3169). 64(1) pp 26-75. doi: 10.1007/s11200-019-1172-0. 2020.

  Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aarsnes, Lars Holterud; Aldrin, Magne Tommy; Astrup, Ole Christian; Haug, Ola; Storhaug, Gaute; Vanem, Erik. Statistical Approximation to Synthetic Midship Hull Girder Stress Response. Journal of Ship Research (ISSN 0022-4502). doi: 10.5957/JOSR.02190008. 2019.

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. Road Mapping in Lidar Images Using a Joint-Task Dense Dilated Convolutions Merging Network. In: IGARSS 2019 - 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings. (ISBN 978-1-5386-9154-0). pp 5041-5044. doi: 10.1109/IGARSS.2019.8900082. 2019.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR