• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Aldrin, Magne Tommy; Jansen, Peder A; Stryhn, Henrik. A partly stage-structured model for the abundance of salmon lice in salmonid farms. Epidemics (ISSN 1755-4365). pp 1-14. doi: 10.1016/j.epidem.2018.08.001. 2018.

  Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor. Mental Health and Disability Pension Onset Changes in Consumption of Antianxiety and Hypnotic Drugs. Health Services Research and Managerial Epidemiology (ISSN 2333-3928). 5 doi: 10.1177/2333392818792683. 2018.

  Kampffmeyer, Michael C.; Salberg, Arnt Børre; Jenssen, Robert. Urban land cover classification with missing data modalities using deep convolutional neural networks. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (ISSN 1939-1404). 11(6) pp 1758-1768. doi: 10.1109/JSTARS.2018.2834961. 2018.

  Lund, Eiliv; Nakamura, Aurelie; Snapkov, Igor; Thalabard, Jean-Christophe; Olsen, Karina Standahl; Holden, Lars; Holden, Marit. Each pregnancy linearly changes immune gene expression in the blood of healthy women compared with breast cancer patients. Clinical Epidemiology (ISSN 1179-1349). doi: 10.2147/CLEP.S163208. 2018.

  Guttorp, Peter; Thorarinsdottir, Thordis Linda. How to save Bergen from the sea? Decisions under uncertainty. Significance (ISSN 1740-9705). 15(2) pp 14-18. doi: 10.1111/j.1740-9713.2018.01125.x. 2018.

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR