• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAND

SAND

Statistisk Analyse av Naturressurs Data - SAND

SAND ble etablert i 1984, og er en betydelig internasjonal bidragsyter til forskning og tjenester innen reservoarbeskrivelse, stokastisk modellering og geostatistikk for oljeindustrien. Vårt primære mål er å bruke statistiske metoder for å redusere og kvantifisere risiko og usikkerhet. Hovedområdet er stokastisk modellering av geologi i petroleumsreservoarer inkludert oppskalering og historie matching. Vi har også en betydelig aktivitet på alle typer risikokvantifisering, primært innen energisektoren.

Ansatte har bakgrunn i statistikk, matematikk, fysikk, numerisk analyse og informatikk. For å sikre at vi jobber med interessante og relevante problemstillinger for petroleumsindustrien, har vi nært samarbeid med fagfolk innen geo-vitenskap når dette er relevant for prosjektet. De fleste prosjektene er finansiert av oljeselskaper, programvareleverandører innen oljeindustrien og forskningsprosjekter sponset av EU-kommisjonen og Norges forskningsråd.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Almendral Vazquez, Ariel. Cenozoic Evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: The geology of Colombia Volume 3. Servicio Geológico Colombiano. (ISBN 978-958-99528-6-3). pp 259-297. doi: https://doi.org/10.32685/pub.esp.37.2019.07. 2019.

  Almendral Vazquez, Ariel. Thermochronological constraints on Cenozoic exhumation along the southern Caribbean: The Santa Marta range, northern Colombia. In: Andean Tectonics. (ISBN 978-0-12-816009-1). pp 103-132. doi: 10.1016/B978-0-12-816009-1.00007-1. 2019.

  Bárbara, Carla Patricia; Cabello, Patrícia; Bouche, Alexandre; Aarnes, Ingrid; Gordillo, Carlos; Ferrer, Oriol; Roma, Maria; Arbués, Pau. Quantifying the impact of the structural uncertainty on the gross rock volume in the Lubina and Montanazo oil fields (Western Mediterranean). Solid Earth (SE) (ISSN 1869-9510). 10(5) pp 1597-1619. doi: 10.5194/se-10-1597-2019. 2019.

  Abrahamsen, Petter; Kvernelv, Vegard Berg; Barker, Daniel Martin L. Simulation of Gaussian Random Fields Using the Fast Fourier Transform (FFT). In: ECMOR XVI - 16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, 3–6 September 2018, Barcelona, Spain. (ISBN 978-94-6282-260-3). doi: 10.3997/2214-4609.201802134. 2018.

  Lilleborge, Marie; Hofvind, Solveig; Sebuødegård, Sofie; Hauge, Ragnar. Optimizing performance of BreastScreen Norway using value of information in graphical models. Statistics in Medicine (ISSN 0277-6715). 37(9) pp 1531-1549. doi: 10.1002/sim.7601. 2018.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR