• Bokmål
  • English

Nettstedskart

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

Tid: Torsdag 1. mars 2018, Kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 
 

Kurset tar for seg følgende temaer:

Innledning

·        Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette?

·        Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio

Datatyper

·        Definisjon av variable

·        Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker

Behandling av data

·        Innlesning fra og utskrift til fil

·        Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer

Enkel programmering

·        Script

·        Funksjoner

Regresjon og prediksjon

·        Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon

Kommunikasjon med databaser

·        Oppkobling mot databaser

·        Jobbe mot tabeller i databaser

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:55

Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: R og RStudio

Datatyper

Behandling av data

Deskriptiv statistikk, grafikk

11:45−12:30

Lunsj

12:30−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Enkel programmering

Regresjon og prediksjon

Kommunikasjon med databaser 

 

Kontaktperson og kursholder: Hanne Rognebakke (tlf: 22 85 26 63, epost: hanne.rognebakke@nr.no).

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight. Ved påmelding på dette kurset og Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte gis det ytterligere kr 500 i rabatt.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 21. februar 2018. Det er maksimalt 24 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmeldingsskjema:


 


 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR