• Bokmål
  • English

Nettstedskart

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

Tid: Torsdag 31. januar 2019, Kl. 9:00−15:00
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Les mer om kurset her.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR