• Bokmål
  • English

Nettstedskart

4-dagskurs: Geostatistikk og avansert geomodellering

4-dagskurs: Geostatistikk og avansert geomodellering

Kurset tar sikte på å øke forståelsen av anvendt geostatistikk og fokusere på begreper og metoder som er viktige for modellering av heterogenitet og usikkerhet i reservoarmodeller. Det legges vekt på arbeidsprosesser for 3D reservoarmodellering i stedet for matematikk og algoritmer. Fremgangsmåter for modellering av geologiske facies-modeller og kontinuerlige parametere slik som permeabilitet er dekket. Kurset er i stor grad basert på praktiske øvelser.

Dette er et kurs vi arrangerer årlig for Equinor, men andre interesserte kan også melde seg på.

Vi kan også lage et kortere kurs for firmaet ditt hvis 4 dager er for lang tid.

Les mer

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR