• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Seminar om App for aktivitetsregistrering

Seminar om App for aktivitetsregistrering

Invitasjon til seminar

Vi skal avholde et seminar om bruk av mobileapper for aktivitetsregistrering for energimestring.

Dato og tid:
8. juni 2016 kl. 13–15
Målgruppe:
Klinikere, fagpersoner, forskere, brukere som har deltatt i prosjektet, og andre interesserte
Sted:
Norsk Regnesentral
Påmeldingsfrist:
3. juni 2016

Mobil i brukFoto: photos.com

I RevmaRApp har vi utviklet en app for personer som har utfordring i forhold til utmattelse. Konsekvensene av denne tilstanden kan influere på hele personens liv og mulighet til deltakelse på alle arenaer både hjemme, arbeid og i det sosiale og samfunnsmessige liv. Intensjonen med appen er å bidra til egenmestring gjennom bevisstgjøring av hvordan man bruker sine krefter. Dette skjer ved at brukeren gjennomfører en kort og relativt detaljert registrering av sine hverdagsaktiviteter ved bruk av appen. For hver aktivitet kan man angi hvor energikrevende den er og om man først og fremst gjør det fordi det er en plikt eller fordi det er lystbetont. Man vil så få en visuell oversikt, noe som kan gi bedre innsikt og derved danne grunnlag for bedre aktivitetsregulering. Hensikten med bruk av appen er at brukerne skal:

  • Få økt mestring og mulighet for å delta i prioriterte betydningsfylte aktiviteter
  • Finne en god balanse mellom aktivitet og hvile, plikt og lyst, forbruk og påfyll, samt fordele energi gjennom dagen og uken.
  • Få innsikt i hva som gir og tar energi, og hva som er viktig for en selv
  • Å gjøre det mulig for brukerne å gjøre atferdsmessige endringer for å redusere eller unngå en sirkel der en er overraktiv eller underaktiv

Innhold

Vi vil presentere bakgrunnen for valgene som er gjort gjennom arbeidet med appen og inviterer til diskusjon og samarbeid for videre oppfølging og muligheter for bruk.

13.00–13.05
Velkommen
13.05–13.25
Innledning med bakgrunn
13.25–13.40
Demonstrasjon av app
13.40–14:00
Spørsmål og kommentar
14.00–14:05
Pause
14.05–14:25
Mulige utvidelser av appen
14.25–14:50
Oppfølging og videreføring

Påmelding

Du kan melde deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

Om RevmaRApp-prosjektet

RevmaRApp prosjektet er et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen. Norsk Revmatikerforbund (NRF) er ansvarlig for prosjektet, mens prosjektledelse skjer av forskningsinstitusjonen Norsk Regnesentral. Prosjektet er et samarbeid mellom NRF, Norsk Regnesentral og Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes, Institutt for Vernepleie og Ergoterapi (IVE). Prosjektet avsluttes ved sommer 2016.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR