• Bokmål
 • English

Nettstedskart

DART

DART

Department of Applied Research in Information Technology - DART

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Innsatsområde: Sosiale roboter og anvendelser

I flere prosjekter arbeider NR med forsking der roboter anvendes innen helse, velferd, rehabilitering, undervisning og utdannelse. Vår kompetanse omfatter menneske-masking-grensesnitt (HCI) og menneske-robot-grensesnitt, brukersentret utvikling, sensorteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring, så vel som etikk og personvern. Anvendelser i dette innsatsområdet omfatter også sosiale roboter innen læring for barn med norsk som andre språk og barn med autisme (ASD) samt bruk av roboter for stell av eldre som bor i hjem.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Norseng, Per G; Joryd, Göran; Bagle, Eyvind; Thöni Sletten, Heidi. Digital Storytelling and Engagement in Exhibitions about Shipping. Norsk museumstidsskrift (ISSN 2464-2525). 4(2) pp 50-72. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2018-02-02. 2018. Full-text 

  Fuglerud, Kristin Skeide; Chan, Richard; Sørli, Hilde Tuhus. Studying older people with visual impairments using mainstream smartphones with the aid of the Ezismart keypad and apps. In: Transforming our World Through Design, Diversity and Education: Proceedings of Universal Design and Higher Education in Transformation Congress 2018. (ISBN 978-1-61499-923-2). pp 802-810. doi: 10.3233/978-1-61499-923-2-802. 2018. Full-text 

  Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar. The use of social robots for supporting language training of children. In: Transforming our World Through Design, Diversity and Education: Proceedings of Universal Design and Higher Education in Transformation Congress 2018. (ISBN 978-1-61499-923-2). pp 401-408. doi: 10.3233/978-1-61499-923-2-401. 2018. Full-text 

  Halbach, Till; Solheim, Ivar; Ytrehus, Siri; Schulz, Trenton Wade. A Mobile Application for Supporting Dementia Relatives: A Case Study. In: Transforming our World Through Design, Diversity and Education: Proceedings of Universal Design and Higher Education in Transformation Congress 2018. (ISBN 978-1-61499-923-2). 2018.

  Halbach, Till; Solheim, Ivar. Gamified Micro-Learning for Increased Motivation: An Exploratory Study. In: Proceedings of the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA). (ISBN 978-989-8533-81-4). pp 271-279. 2018.

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR