• Bokmål
 • English

Nettstedskart

DART

DART

Department of Applied Research in Information Technology - DART

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide. Evaluation of accessibility testing methods. which methods uncover what type of problems? Studies in Health Technology and Informatics (ISSN 0926-9630). 229 pp 506-516. doi: 10.3233/978-1-61499-684-2-506. 2016.

  Andrade, Daniel; Kristoffersen, Thor O.; Rummelhoff, Ivar; Gerdov, Alex; Silva, Joao Nuno. Thwarting data exfiltration by repackaged applications. Symposium on Reliable Distributed Systems. Proceedings (ISSN 1060-9857). 2016-October pp 43-48. doi: 10.1109/SRDSW.2016.18. 2016.

  Eskeland, Sigurd. Compromise-protection of smart meters in the smart grid using co-dependent authentication. In: Proceedings of the 10th European Conference on Software Architecture Workshops. (ISBN 978-1-4503-4781-5). doi: 10.1145/2993412.2993418. 2016. Full-text 

  Leister, Wolfgang; Fongen, Camilla; Soldal, Dag; Hagen, Kåre Birger; Schulz, Trenton Wade; Bai, Aleksander; Chen, Liming; Franke, Carl-Henrik; Tjøstheim, Ingvar; Boye, Lars Thomas; Berre, Vebjørn; Østerås, Nina; Hagfors, Jon; Relbe-Moe, Jan Halvard; Dagfinrud, Hanne. Towards Evidence-Based Self-Management for Spondyloarthritis Patients. In: GLOBAL HEALTH 2016, The Fifth International Conference on Global Health Challenges. (ISBN 978-1-61208-511-1). pp 43-48. 2016. Full-text  Review 

  Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide. Reflections on Cost-Benefit Analyses Concerning Universal Design of ICT Solutions. In: Proceedings of the International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2016. (ISBN 978-989-8533-52-4). pp 93-100. 2016. Full-text 

Publikasjoner i 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR