• Bokmål
 • English

Nettstedskart

DART

DART

Department of Applied Research in Information Technology - DART

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Eskeland, Sigurd. Temporal anonymity in the AMS scenario without a TTP. In: Proceedings of the 12th European Conference on Software Architecture: Companion Proceedings. (ISBN 978-1-4503-6483-6). doi: 10.1145/3241403.3241462. 2018. Full-text 

  Boudko, Svetlana; Abie, Habtamu. An evolutionary game for integrity attacks and defences for advanced metering infrastructure. In: Proceedings of the 12th European Conference on Software Architecture: Companion Proceedings. (ISBN 978-1-4503-6483-6). 2018.

  Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Farsjø, Caroline; Moen, Anne. Inspiring older people to eat healthily. Studies in Health Technology and Informatics (ISSN 0926-9630). 249 pp 194-198. doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-194. 2018.

  Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Moen, Anne; Farsjø, Caroline. Inspiring Older People to Eat Healthily. In: pHealth 2018 : Proceedings of the 15th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health 12–14 June 2018, Gjøvik, Norway. (ISBN 978-1-61499-868-6). pp 194-199. doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-194. 2018. Full-text  Review 

  Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria. A Cost-Benefit Analysis of Accessibility Testing in Agile Software Development: Results from a Multiple Case Study. International Journal On Advances in Software (ISSN 1942-2628). 10(1&2) pp 96-107. 2017. Review 

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR