• Bokmål
  • English

Nettstedskart

- Det er som å få kirsebæret på toppen av kaka

- Det er som å få kirsebæret på toppen av kaka

Av: Elin Ruhlin Gjuvsland

I løpet av høsten gjennomførte Norsk Regnesentral (NR) rundt 150 brukertester på løsninger fra NAV, Helsenorge.no og Entur.org. En undersøkelse støttet av UNIKT-programmet i BUFDIR, for å se på kostnadssiden ved universell utforming.

Den heldige vinneren sammen med deler av DART-avdelingen ved Norsk Regnesentral. Fra venstre: Aleksander Bai, Kristin Skeide Fuglerud, Solveig Soleng, Wolfgang Leister, Ivar Solheim og Ingvar Tjøstheim.

- Jeg har studert helseøkonomi, -politikk og -ledelse, så det er ekstra fint å kunne bidra med noe jeg er engasjert i, nemlig optimering av systemer for at de skal fungere best mulig for brukerne. Jeg fikk info om NR sitt prosjekt gjennom HELFOs innbyggerpanel, og ble valgt ut til å bli med, forteller Soleng.

- Til nytte for alle

- Vi er avhengige av at folk i forskjellige grupper, både med og uten funksjonsnedsettelser, stiller opp. Da er det hyggelig å kunne gi en påskjønnelse, sier Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker ved NR og leder for faggruppen e-inkludering og universell utforming av IKT. - I dette prosjektet var det viktig med en kontrollgruppe uten funksjonsnedsettelser, og vi var glade for at Solveig kunne stille opp i denne.

Det var to runder med tester, og verktøyene ble justert etter tilbakemeldingene i første runde. Svarene på testen i runde to viste at disse endringene var til nytte for alle, ikke bare for de som har funksjonsnedsettelser. - På den måten fikk vi dokumentert at universell utforming gagner alle, sier Fuglerud.

Bilde: Den heldige vinneren sammen med deler av DART-avdelingen ved Norsk Regnesentral. Fra venstre: Aleksander Bai, Kristin Skeide Fuglerud, Solveig Soleng, Wolfgang Leister, Ivar Solheim og Ingvar Tjøstheim.

For mer informasjon kontakt:

Fakta: Universell Utforming

  • Universell utforming, forkortet til uu, er en tilnærming med det mål å gi alle tilgang til produkter, tjenester og omgivelse, uavhengig av funksjonsevne.
  • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) krever at universell utforming eller individuell tilrettelegging benyttes for å hindre diskriminering. For å overholde loven på IKT-området må forskrift om uu av IKT oppfylles.
  • I loven heter det «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.» Det betyr at alle nettløsninger, digitale læremidler, og automater som retter seg mot allmenheten skal være universelt utformet. Både offentlig og private virksomheter omfattes av denne loven.
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR