• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Ledige stillinger ved Norsk Regnesentral (NR)

Ledige stillinger ved Norsk Regnesentral (NR)

Tegning av mann med ropert. Ill. Ella Okstad.

 

 

10 ledige forskerstillinger innen statistisk modellering og maskinlæring

Søknadsfrist: Vi tar i mot og behander søknader fortløpede for stillingene innen Bildeanalyse og Fjernmåling.

For de andre stillingene er søknadsfristen 2. mars 2018.

 

 


Norsk Regnesentral (NR) er et ledende forskningsinstitutt innen anvendelser av statistisk-matematisk modellering og IKT. Instituttets 75 ansatte arbeider med anvendt forskning på oppdrag for næringsliv og offentlig sektor i Norge og internasjonalt. Vi skaper forskningsresultater som brukes og synes.

Stillinger i DART

Kontakt forskningssjef Åsmund Skomedal for eventuelle stillinger i  DART, tlf: +47 2285 2606.

Stillinger i SAMBA

Kontakt forskningssjef André Teigland for eventuelle stillinger i SAMBA, tlf: +47 2285 2675.

For stillinger i jordobservasjon kontakt seksjonsleder Rune Solberg, tlf: +47 2285 2692.

Stillinger i SAND

Kontakt forskningssjef Petter Abrahamsen, for eventuelle stillinger i SAND, tlf: +47 2285 2640.

Det er likevel mulig å sende en søknad til HR-kontoret for å få en vurdering. En skriftlig søknad med CV og kopi av alle vitnemål, fortrinnsvis i én pd-fil, sendes HR-kontoret.

 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR