• Bokmål
 • English

Nettstedskart

DART

DART

Department of Applied Research in Information Technology - DART

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Innsatsområde: Sosiale roboter og anvendelser

I flere prosjekter arbeider NR med forsking der roboter anvendes innen helse, velferd, rehabilitering, undervisning og utdannelse. Vår kompetanse omfatter menneske-masking-grensesnitt (HCI) og menneske-robot-grensesnitt, brukersentret utvikling, sensorteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring, så vel som etikk og personvern. Anvendelser i dette innsatsområdet omfatter også sosiale roboter innen læring for barn med norsk som andre språk og barn med autisme (ASD) samt bruk av roboter for stell av eldre som bor i hjem.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes; Moen, Anne (eds). Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design. Springer. (ISBN 978-3-030-49282-3). pp 12. 2020.

  Wang, Ruijie; Chen, Liming Luke; Solheim, Ivar. Modeling Dyslexic Students’ Motivation for Enhanced Learning in E-learning Systems. ACM transactions on interactive intelligent systems (ISSN 2160-6455). 10(3) pp 1-34. doi: 10.1145/3341197. 2020.

  Savola, Reijo; Kylänpää, Markku; Abie, Habtamu. Risk-driven security metrics for an Android smartphone application. International Journal of Electronic Business (ISSN 1470-6067). 15(4) pp 297-324. doi: 10.1504/IJEB.2020.111059. 2020.

  Eskeland, Sigurd. Privacy-preserving greater-than integer comparison without binary decomposition. In: SECRYPT 2020: Proceedings of the 17th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications - (Volume 3). (ISBN 978-989-758-446-6). pp 340-348. doi: 10.5220/0009822403400348. 2020.

  Hannay, Jo Erskine; Fuglerud, Kristin Skeide; Østvold, Bjarte M.. Stakeholder Journey Analysis for Innovation: A Multiparty Analysis Framework for Startups. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (ISSN 0302-9743). 12189 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49108-6_27. 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR